Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Refundacja zwišzana z płciš i wiekiem - kto decyduje o odpłatności za lek

AdobeStock
To farmaceuta, nie lekarz, okreœli stopień odpłatnoœci za lek – zakłada projekt rozporzšdzenia ws. recept. Zdaniem ekspertów nowe prawo sprawi, że za leki zapłacimy więcej.

Jeœli na recepcie lekarz nie okreœli poziomu odpłatnoœci za lek, wyrób medyczny lub œrodek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, będzie musiał upewnić się, czy pacjentowi przysługuje na nie refundacja zwišzana z płciš czy wiekiem. Regulacja, zawarta w paragrafie 8 nowego rozporzšdzenia do ustawy – Prawo farmaceutyczne, wywołała burzę w œrodowisku farmaceutów. Oznacza bowiem, że gdy w okienku na wpisanie poziomu odpłatnoœci medyk nie napisze „100 proc." lub „X", farmaceuta zostanie zmuszony do ustalenia odpłatnoœci za lek.

Dziœ, jeœli pacjent jest „ubezpieczeniowy", a lekarz nie zaznaczył, czy dopłata pacjenta ma być zerowa, ryczałtowa (3,20 zł), wynosić 30 czy 50 proc., apteka wydaje lek z najmniej korzystnš zniżkš.

Teraz, zgodnie z projektem Ministerstwa Zdrowia, aptekarz zabawi się w lekarza i spróbuje okreœlić poziom odpłatnoœci.

– Kłopot w tym, że nie mamy do tego ani narzędzi, ani warunków, ani wiedzy – mówi Mariusz Politowicz z Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA). – Nie znamy rozpoznania choroby ani okreœlonego przez lekarza kodu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób ICD-10. Nie mamy też warunków do ustalenia go np. na podstawie wyników badań. A to może rodzić problemy – ostrzega farmaceuta. Jakie? Przykładem może być pacjentka z receptš na lek dla mężczyzn. – Według projektu Ministerstwa Zdrowia aptekarz powinien zapytać, i to przy innych pacjentach stojšcych w kolejce, czy pani jest mężczyznš, transwestytš, czy może jest już po zmianie płci, bo musi ustalić odpłatnoœć. Przypadek jest może jaskrawy, ale nie niemożliwy – tłumaczy Mariusz Politowicz. Podobna sytuacja dotyczyłaby mężczyzny kupujšcego refundowane œrodki antykoncepcyjne dla kobiety albo rodziców kupujšcych dla dzieci lek na przeziębienie (jeœli dziecko ma infekcję wirusowš, odpłatnoœć wynosi 30 proc.). – To lekarzowi płacš za diagnozowanie i wypisanie na recepcie odpłatnoœci wynikajšcej z diagnozy. Aptekarz nie dostanie pieniędzy za diagnozę, ale jeœli postawi błędnš, będzie za niš odpowiadał karnie – podkreœla Mariusz Politowicz. Jego zdaniem prawdziwym diagnostš stanie się w tym przypadku pacjent, który sprawdzi w internecie, co powiedzieć w aptece, by zapłacić jak najmniej.

Zdaniem farmaceutów zapis to ukryty sposób na zaoszczędzenie na refundacji leków.

Projekt nowego rozporzšdzenia w sprawie recept wpisuje się w obietnicę odbiurokratyzowania zawodu lekarza, zawartš w porozumieniu ministra zdrowia z rezydentami Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Lekarzy (OZZL). Niektórzy rezydenci podnosili, że obowišzek okreœlania odpłatnoœci należy w całoœci przerzucić na farmaceutów.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL