Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Nie ma ucieczki od szczepienia dzieci

Fotolia
Urzędnicy mogš zmusić do obowišzkowych szczepień – potwierdził sšd.

Obowišzek poddania dziecka szczepieniom ochronnym nie może czekać, aż ukończš one 19. rok życia – orzekł Naczelny Sšd Administracyjny (II OSK 773/16). A to znaczy, że inspekcja sanitarna może zmusić rodziców do wykonania tego obowišzku – w drodze egzekucji administracyjnej, w tym grzywny od 100 do nawet 5 tys. zł.

Najnowsze dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Polskiego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) sš alarmujšce: ponad 30 tys. rodziców odmówiło w 2017 r. poddania dzieci szczepieniom przewidzianym w kalendarzu szczepień obowišzkowych. To o blisko 30 proc. więcej niż rok wczeœniej i prawie 50 proc. więcej niż w 2015 r.

– Jeżeli nieszczepionych dzieci będzie przybywać w takim tempie, do Polski wrócš epidemie chorób, które uważaliœmy za trwale wyeliminowane – ostrzega dr hab. Ewa Augustynowicz, wakcynolog z Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH. Dodaje, że ubiegłoroczne epidemie odry w Rumunii, Grecji i we Włoszech sš zwišzane właœnie ze spadkiem liczby szczepień.

Główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz zapewnia, że służby sanitarne robiš, co mogš, by przekonać rodziców do szczepień. – Najpierw wzywamy ich do siebie, a gdy to nie skutkuje, wysyłamy upomnienia – tłumaczy.

Niewiele takich spraw trafia jednak do sšdów. – W 2016 r. inspektorzy wysłali 4081 upomnień, a osiem spraw skończyło się grzywnš lub skierowaniem sprawy do sšdu – dodaje Posobkiewicz.

– Jasna linia orzecznicza, uznajšca szczepienie za obowišzek rodziców, jest paradoksalnie zasługš ruchów antyszczepionkowych, które toczyły boje sšdowe – mówi Jan Bondar z GIS.

Rodzice wzbraniajš się przed szczepieniami, bo bojš się, że w razie powikłań, tzw. niepożšdanych odczynów poszczepiennych, będš skazani na samodzielne dochodzenie odszkodowania w sšdach cywilnych. Resort ocenia, że liczba dzieci, które w wyniku szczepienia doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sięga dziesięciu rocznie. Tymczasem Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP (krytyczne wobec szczepień) twierdzi, że wynosi ona od kilkuset do nawet tysišca.

W walce o rekompensatę poszkodowani stajš do nierównego boju z koncernami farmaceutycznymi. Nie mogš też liczyć na zapomogę z państwowego funduszu, który dopiero ma powstać. Jego utworzenie zakłada projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaŸnych u ludzi. Maksymalne œwiadczenie dla rodziców z tego funduszu miałoby wynosić 70 tys. zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL