Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Wydanie do domu bezpłatnego leku po przeszczepie sprzeczne z prawem

123RF
Rodzice dzieci po przeszczepach liczyli na to, że dostanš dla nich bezpłatny lek do domu. Niestety, jest to sprzeczne z prawem.

Drogi lek dla dzieci po przeszczepach będzie bezpłatnie wydawany do domów – obiecał 24 stycznia nowy minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szpitale go jednak nie wydajš, bo naruszałyby dwie ustawy.

O drastycznej podwyżce ceny jedynego leku w zawiesinie dla dzieci po przeszczepach pisaliœmy wielokrotnie – od poczštku zeszłego roku zdrożał z 316 zł do 817,48 zł. Rodzice małych pacjentów z entuzjazmem przyjęli zapowiedŸ ministra. Skarżš się jednak, że aby lek otrzymać bezpłatnie, dziecko nadal musi leżeć w szpitalu. A to – jak podkreœlajš specjaliœci – naraża je na wszechobecne i œmiertelnie groŸne zakażenia szpitalne.

Stołeczne Centrum Zdrowia Dziecka, które wykonuje najwięcej w kraju przeszczepów narzšdów u dzieci, twierdzi, że nie może dziœ wydawać tego leku do domu.

– Nie dostaliœmy w tej sprawie żadnego pisma z ministerstwa – tłumaczy rzeczniczka CZD Katarzyna Gardzińska.

Podobne odpowiedzi słyszymy w mniejszych oœrodkach. Tylko prof. Alicja Chybicka, szefowa wrocławskiego „Przylšdka Nadziei" i znana transplantolog szpiku, twierdzi, że dobro małych pacjentów jest dla niej ważniejsze niż procedury.

Szefom placówek nie dziwi się prof. Tomasz Grodzki, chirurg i transplantolog, który od roku walczy o dostęp do leków dla pacjentów po przeszczepach:

– Zgodnie z prawem farmaceutycznym dyrektor szpitala nie ma prawa wydać leku z apteki szpitalnej do domu. Musi na niego wypisać odrębnš receptę. Inaczej, naraża się na konsekwencje – podkreœla prof. Grodzki, który przez 18 lat szefował Specjalistycznemu Szpitalowi im. prof. Sokołowskiego w Szczecinie.

Resort zdaje się nie widzieć problemu. Jak informuje „Rzeczpospolitš", w œrodę 7 lutego 2018 r. wysłał do konsultanta krajowego transplantologii klinicznej prof. Lecha Cierpki pismo z proœbš „o przekazanie informacji dotyczšcej udostępniania leku do oœrodków". Zdaniem ekspertów pismo nie rozwišzuje sprawy:

– Ministerstwo powinno jednoznacznie wskazać podstawę prawnš wydawania leku do domu, by nie naruszyć ani przepisów prawa farmaceutycznego, ani ustawy refundacyjnej – tłumaczy wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL