Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Nowe świadczenia gwarantowane dla kobiet w cišży

AdobeStock
Od 1 stycznia 2018 r. podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu cišży (o ile nie wykryto u niej przeciwciał anty-RhD) jest finansowane w ramach œwiadczeń gwarantowanych - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Konflikt serologiczny ma miejsce wtedy, gdy kobieta o ujemnym Rh oczekuje dziecka, którego ojciec jest Rh+. Dzieje się tak, ponieważ płód najprawdopodobniej odziedziczył po mężczyŸnie antygen D. Jeżeli w trakcie cišży krew płodu przedostanie się do krwiobiegu matki, jej komórki odpornoœciowe wytworzš przeciwciała atakujšce krwinki dziecka.

Podanie kobiecie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu cišży zapobiega konfliktowi serologicznemu.

Zalecenia dotyczšce stosowania immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczynopłodowego w zakresie antygenu D z układu Rh obowišzujšce od dnia 18 grudnia 2015 roku, opracowane przez konsultantów krajowych z właœciwych dziedzin medycyny uwzględniajš profilaktykę œródcišżowš, która w sposób komplementarny powinna stanowić wraz z profilaktykš poporodowš skutecznš metodę minimalizowania ryzyka (praktycznie do zera) wystšpienia choroby hemolitycznej.

Uwzględnienie profilaktyki œródcišżowej jest zgodne również z rozporzšdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 wrzeœnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu œwiadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietš w okresie fizjologicznej cišży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1132).

ródło: MZ

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL