Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Stawki za leki: Spadek ceny uderzy w pacjentów

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Przez koniecznoœć obniżania stawki za lek o 25 proc. firmy mogš wycofywać go z Polski – ostrzegajš prawnicy.

W styczniu na listę refundacyjnš trafił eculizumab, uznawany za jeden z najdroższych leków œwiata. Miesięczna terapia œrodkiem, refundowanym w przypadku chorych na atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy (rzadkš chorobę nerek i układu krwiotwórczego) oraz nocnš napadowš hemoglobinurię, kosztuje nawet 150 tys. zł. Lek pomoże kilkudziesięciu chorym – na atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy w Polsce choruje około 40 osób (w tym 25 dzieci).

Nieżyciowe przepisy

To œwietna wiadomoœć dla pacjentów, jednak przy obecnym stanie prawnym za kilka lat mogš znów pozostać bez możliwoœci leczenia; po wygaœnięciu wyłšcznoœci cenowej ta garstka pacjentów może paœć ofiarš art. 13 ust. 2 ustawy refundacyjnej.

Przewiduje on, że po wygaœnięciu okresu wyłšcznoœci cenowej – dziesięć lat od wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leku oryginalnego jego cena musi zostać obniżona o minimum 25 proc. To czas, po którym można wprowadzić do obrotu generyczny odpowiednik leku. Przepis miał gwarantować pacjentom łatwiejszy dostęp do coraz tańszych leków. Kłopot jednak w tym, że obowišzek obniżki nie jest uzależniony od istnienia generyku – producent ma zejœć z ceny nawet wówczas, gdy substancja jest jedynš na rynku. Choć poczštkowo projekt ustawy o refundacji zakładał powišzanie obowišzkowej obniżki z wygaœnięciem ochrony patentowej lub wyłšcznoœci rynkowej, w zależnoœci od tego, która trwa dłużej, w trakcie prac w parlamencie odniesienie do ochrony patentowej wykreœlono.

– To jeden z tych automatyzmów zawartych w ustawie refundacyjnej, nad którymi należy się zastanowić, bo mogš się okazać niekorzystne dla pacjentów – zauważa Wojciech Wiœniewski, rzecznik Fundacji Onkologicznej Alivia. – Jednym z takich automatyzmów jest np. podstawa grup limitowych, która sprawia, że jeżeli na listę refundacyjnš trafi tańszy lek generyczny, dopłata pacjenta do leku oryginalnego może się gwałtownie zwiększyć, tak jak stało się to w przypadku leków immunosupresyjnych dla pacjentów po przeszczepach – mówi Wojciech Wiœniewski. Być może powinien być on przedmiotem kolejnej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Pacjenci liczyli na to, że przepisy dotyczšce finansowania drogich terapii zostanš zmienione przy okazji tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej (DNUR).

Zatrzymać w kraju

Jak dowiadujemy się od osób zwišzanych z resortem zdrowia, gdy lek, któremu kończy się wyłšcznoœć rynkowa, nie ma na rynku odpowiednika, stosuje się różne zabiegi, by zatrzymać go w kraju. Istnieje możliwoœć wydania decyzji podwyższajšcej cenę i tuż przed wygaœnięciem wyłšcznoœci rynkowej można jš podwyższyć tak, by producent leku nie był stratny. BdTXT - W - 8.15 J: Dr Magdalena Władysiuk, prezes stowarzyszenia CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care) i wiceprezes HTA Consulting, firmy zajmujšcej się ocenš technologii medycznej, uspokaja jednak, że dotychczas nie kojarzy sytuacji, gdy producent wycofał się z Polski tylko dlatego, że po okresie wyłšcznoœci rynkowej musiał obniżyć cenę o 25 proc. – Wszyscy płatnicy w Europie starajš się utrzymać dyscyplinę budżetowš – po pierwsze, ze względu na kryzys wielkoœci wydatków na ochronę zdrowia, a po drugie dlatego, że do refundacji wchodzš coraz nowsze i coraz droższe substancje. Trzecim powodem jest promowanie stosowania leków generycznych, w czym Polska jest jednym z europejskich liderów. Odbywa się ono przy użyciu różnych mechanizmów refundacyjnych, co przekłada się m.in. na korzyœci dla pacjenta, płatnika, ale także szeroko pojętego przemysłu generycznego – mówi Magdalena Władysiuk.

Juliusz Krzyżanowski - adwokat, Baker McKenzie

Wadliwe przepisy ustawy refundacyjnej mogš doprowadzić do zniknięcia z Polski niektórych leków, w tym tych niemajšcych swoich odpowiedników. Mechanizm ustalania ceny leku oryginalnego powinien zależeć od negocjacji pomiędzy stronami, a nie wynikać z przymusu ustawowego. Warto by się zastanowić nad usunięciem przepisu nakazujšcego obowišzkowe obniżenie ceny przy okazji planowanej przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacji ustawy refundacyjnej. Na pewno warto zrobić to, zanim pojawi się problem. Trzeba pamiętać, że Polska jest dużym i ważnym krajem, jednakże ze względu na referencyjnoœć cen w Unii Europejskiej każda firma farmaceutyczna decyzję o kontynuowaniu refundacji leku, którego cena musi zostać obniżona, podejmować będzie w oparciu o strategię biznesowš i swój interes w skali całej Europy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL