Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Obywatelski projekt zwiększenia nakładów na zdrowie do komisji zdrowia

123RF
Projekt zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia z obecnych 4,5 proc do 6,8 proc. PKB został skierowany do Sejmowej Komisji Zdrowia.

Posłowie zdecydowali, że projekt Porozumienia Zawodów Medycznych trafi do czytania w komisji. Tak zdecydowało 231 posłów PiS, którzy byli przeciwko skierowaniu dokumentu do drugiego czytania (za było 192 posłów opozycji, łšcznie głosowało 424 posłów, jeden się wstrzymał).

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o œwiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze œrodków publicznych, zwany potocznie „projektem 6,8 proc. PKB”, zakłada dojœcie do tak wysokiego pułapu finansowania w cišgu trzech lat. To odpowiedŸ na przyjęty pod koniec zeszłego roku projekt rzšdowy, który zakłada, że nakłady na ochronę zdrowia rosnšć będš stopniowo i w 2025 r. osišgnš nie 6,8 proc., a 6 proc. PKB.

Do takiego pułapu miałoby dojœć już po kadencji obecnego rzšdu. Zdaniem członków Porozumienia Zawodów Medycznych, to zdecydowanie za wolno i za mało, a w tak długim czasie nie da się wyrównać różnic między sytuacja zdrowotnš w Polsce i pozostałych krajach Europy.

Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dr Tomasz Dybek z Porozumienia Zawodów Medycznych podkreœlał, że już dziœ przeciętny Polak umiera o pięć lat wczeœniej niż przeciętny Europejczyk, a Ÿródła takiego stanu rzeczy należy upatrywać w fatalnym stanie i niedofinansowaniu służby zdrowia.

- Nie pozwólcie deptać godnoœci ludzi ratujšcych życie innych - apelował dr Dybek.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL