Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zamówienia publiczne

#RZECZoPRAWIE - Wojciech Hartung: nowe przepisy dot. zamówień publicznych

Wojciech Hartung
rp.pl
O tym, czy nowe przepisy o zamówieniach publicznych mogš stwarzać problemy dla biznesu - mówił w pištkowym programie #RZECZoPRAWIE Wojciech Hartung, counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

Czy nowe prawo dotyczšce zamówień publicznych się panu podoba?

Wojciech Hartung: To nowe prawo mamy dopiero mieć. Cały czas toczy się rozmowa nad stworzeniem nowego systemu. To co jest teraz - to nowelizacja dotychczasowej ustawy, wynikajšca z obowišzków implementacji przepisów unijnych. Wszystkie te prace toczyły się pod dyktando wymogów prawa unijnego.

Czy to, co przyjęto mi się podoba?. Sš przepisy, które zostały dobrze skonstruowane, ale i takie, które nie sš precyzyjne. Pozbawione dostawania do naszych realiów.

Z czym mogš mieć największy problem przedsiębiorcy?

Paradoksalnie choć celem tych zmian miało być odbiurokratyzowanie, wydaje mi się, że będzie jej jednak więcej.

WeŸmy na przykład Jednolity Europejski Dokument Zamówienia tzw. JEDZ, który liczy sobie 14 stron. Miało być proste oœwiadczenie. Zatem dokument liczšcy 14 stron – wiadomo – nie będzie prosty, tym bardziej, że poza tym oœwiadczeniem wykonawcy będš musieli składać jako załšczniki dodatkowe dokumenty. Ponadto dokumenty będš musiały być składane dwukrotnie, a do tej pory robiliœmy to tylko raz.

Jak jest z precyzjš tych przepisów np. czy będzie można łatwo wykluczyć z przetargu?

Przesłanki wykluczenia to element sankcyjny i one powinny być bardzo dobrze przemyœlane. Zasady wykluczajšce wykonawcę z postępowania, nie powinny budzić wštpliwoœci. Jednak w nowych przepisach takich wštpliwoœci: jak, kogo i kiedy wykluczać z przetargu - jest wiele.

Jest jeszcze tryb in-house?

Ten element nie był wymagany prawem unijnym, a my mieliœmy się skupić na tym co Unia Europejska od nas wymaga. 75-80 % czasu poœwięcono zamówieniom in-housea, więc temu co nie było od nas wymagane i to było niewłaœciwe, bo dla innych, ważniejszych przepisów zabrakło czasu.

Myœlę, że ta ustawa będzie w wielu miejscach do poprawki. Szkoda, że nie skupiliœmy się na najistotniejszych elementach, tylko na tych mniej istotnych.

Zobacz wideo: Nowe przepisy dot. zamówień publicznych do poprawki

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL