Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Płatne parkowanie: w śródmieściu gminy będš mogły brać więcej za postój

Fotorzepa/Adam Burakowski
W centrach wielu miast za pierwszš godzinę parkowania można będzie pobrać nawet 9 zł.

Ministerstwo Rozwoju chce, by w 39 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców można było wytyczać dodatkowš strefę płatnego parkowania, tzw. œródmiejskš. Dzięki temu mogłyby one pobierać wyższš opłatę parkingowš. Wczeœniej resort proponował przyznać to prawo tylko miastom powyżej 200 tys. mieszkańców (jest ich 16). Projekt zdecydowano się jednak rozcišgnšć na kolejne 23 miasta. To efekt konsultacji publicznych do projektu nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zmienia też przepisy ustawy o drogach publicznych, regulujšce zasady parkowania.

– Wejœcie w życie przepisów nie oznacza automatycznego podniesienia opłat za parkowanie – uspokaja Paweł Nowak z MR. – Decyzja będzie należeć do samorzšdów. Tak jak teraz, majš stosować stawkę podstawowš 0,15 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dziœ to 3 zł. Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców będš mogły w centrach wprowadzić opłatę za pierwszš godzinę parkowania w wysokoœci maksymalnie 0,45 proc. minimalnej pensji, czyli 9 zł. Stawki za drugš i trzeciš godzinę zmieniałyby się według dzisiejszych zasad, a od czwartej wracały do wysokoœci takiej jak za pierwszš godzinę.

Projekt przewiduje też, że rada miasta takš strefę może wytyczyć w œcisłym centrum lub dzielnicy o intensywnej zabudowie (np. biurowej). Radni będš mogli również sami ustalić, czy strefa ma obowišzywać cały tydzień, w wybrane dni, w okreœlonych godzinach czy całodobowo.

W trakcie konsultacji publicznych nad projektem o możliwoœć pobierania wyższych opłat za parkowanie ubiegały się też popularne miejscowoœci turystyczne. One także chciały mieć prawo ustalania wyższych stawek na całym swym terenie, a nie tylko w centrum. Wœród nich było Zakopane.

Nic się jednak kurortom nie udało wywalczyć. Projekt dotyczy wprawdzie większej liczby miast, ale tylko tych największych.

– Niestety, nasze miasto liczy 27 tys. mieszkańców. Zmiana nas nie obejmie – mówi Agata Pacelt-Mikler z Urzędu Miasta w Zakopanem.

– To idealna propozycja dla miast o zwartej zabudowie, jak Bytom czy Gliwice, gdzie sš kłopoty z parkowaniem. Ale nie Zabrza, gdzie jest rozproszona zabudowa i dwie galerie handlowe w centrum z darmowymi parkingami – mówi Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL