Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Prawo wodne: ceny wody będę zatwierdzane centralnie

Adobe Stock
Od Nowego Roku ceny wody będš zatwierdzane centralnie. Ma to zapobiegać podwyżkom.

Gminy stracš wpływ na stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie œcieków. Rzšd przyjšł projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu œcieków.

Rada Ministrów zamierza w ten sposób zapobiegać podwyżkom cen wody w przyszłoœci.

Proponowana zmiana jest œciœle zwišzana z nowym prawem wodnym wchodzšcym w życie od 1 stycznia 2018 r. To na jego podstawie zostanie powołany nowy organ zajmujšcy się gospodarkš wodnš: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. I to właœnie Wody Polskie majš zatwierdzać taryfy stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie œcieków, a nie rada gminy lub miasta

Taryfami zajmie się więc organ centralny, a gminy, których zadaniem własnym jest dostarczanie wody i odbieranie œcieków, stracš kontrolę nad cennikiem tych usług.

Wody Polskie majš również rozstrzygać spory między przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi i odbiorcami usług oraz między przedsiębiorcami.

Rzšd powołuje się przy tym na raport Najwyższej Izby Kontroli z 2016 r.

NIK zwraca uwagę, że obcišżenie budżetów domowych kosztami dostarczania wody i odprowadzania œcieków w Polsce należy do najwyższych w Unii Europejskiej i osišgnęło już poziom, powyżej którego zostanie naruszona unijna zasada dostępnoœci cenowej usług (wynika ona z traktatu akcesyjnego).

W latach 2011–2016 ceny usług wodocišgowo-kanalizacyjnych w pięciu objętych kontrolš dużych przedsiębiorstwach wzrosły od 18 proc. do 42 proc.

Projekt krytykujš samorzšdy. Obawiajš się, że ceny mogš nie odzwierciedlać rzeczywistych kosztów. Š?

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL