Program współpracy MEN z organizacjami pozarządowymi

aktualizacja: 14.09.2017, 09:27
Foto: Fotolia.com

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o skierowaniu do konsultacji z partnerami społecznymi projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2017 – 2020.

REDAKCJA POLECA

W projekcie dokumentu podkreślamy, że organizacje pozarządowe pełnią niezwykle ważną funkcję, zarówno wobec administracji publicznej, jak również szkół i placówek, w realizacji polityki oświatowej państwa. Programy, które są realizowane przez organizacje pozarządowe, mają znaczący wpływ na polską szkołę, nauczycieli i młodzież.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało program dostrzegając w organizacjach pozarządowych ważnego społecznego partnera wspierającego edukacyjną, wychowawczą i profilaktyczną działalność szkół i placówek systemu oświaty.

MEN wskazuje, że projekt programu jest dostępny na stronie BIP MEN. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem dokumentu.

POLECAMY

KOMENTARZE