Zadania

Weterani z ulgami w opłatach za pobyt w DPS

123RF
Częściowe lub całkowite zwolnienie weteranów wojennych z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała przyjęcie projektu.

Zgodnie z projektem opłata może być zniesiona z urzędu lub na wniosek, w części lub całkowicie. Ostateczna decyzja o tym należy do samorządów. Aby skorzystać z takiego uprawnienia wystarczy przedstawić zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich, decyzję o przyznaniu takich uprawnień lub legitymację Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za pobyt w domu pomocy społecznej jego mieszkaniec ponosi opłatę nie przekraczającą 70 proc. jego dochodu.

Wiceminister MRPiPS Elżbieta Bojanowska podkreśliła, że projekt „daje możliwość zastosowania zwolnienia z odpłatności z urzędu, co nie jest możliwe w oparciu o obowiązujące artykuły ustawy o pomocy społecznej". Wiceminister zwróciła uwagę, że prowadzenie domów pomocy społecznej to zadanie własne gminy. "Nie odwracamy w projektowanych zmianach filozofii funkcjonowania ustawy o pomocy społecznej" - mówiła.

Celem nowelizacji ma być umożliwienie realnego wsparcia weteranów, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności przebywają lub ubiegają się o przyjęcie do domu pomocy społecznej. Rządowa pomoc adresowana jest do osób zasłużonych dla Polski, które narażały życie i zdrowie w zbrojnej walce o suwerenność naszego kraju.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL