Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Weterani z ulgami w opłatach za pobyt w DPS

123RF
Częœciowe lub całkowite zwolnienie weteranów wojennych z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przewiduje rzšdowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała przyjęcie projektu.

Zgodnie z projektem opłata może być zniesiona z urzędu lub na wniosek, w częœci lub całkowicie. Ostateczna decyzja o tym należy do samorzšdów. Aby skorzystać z takiego uprawnienia wystarczy przedstawić zaœwiadczenie o uprawnieniach kombatanckich, decyzję o przyznaniu takich uprawnień lub legitymację Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległoœć RP.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowišzujšcymi przepisami za pobyt w domu pomocy społecznej jego mieszkaniec ponosi opłatę nie przekraczajšcš 70 proc. jego dochodu.

Wiceminister MRPiPS Elżbieta Bojanowska podkreœliła, że projekt „daje możliwoœć zastosowania zwolnienia z odpłatnoœci z urzędu, co nie jest możliwe w oparciu o obowišzujšce artykuły ustawy o pomocy społecznej". Wiceminister zwróciła uwagę, że prowadzenie domów pomocy społecznej to zadanie własne gminy. "Nie odwracamy w projektowanych zmianach filozofii funkcjonowania ustawy o pomocy społecznej" - mówiła.

Celem nowelizacji ma być umożliwienie realnego wsparcia weteranów, którzy z powodu wieku, choroby bšdŸ niepełnosprawnoœci przebywajš lub ubiegajš się o przyjęcie do domu pomocy społecznej. Rzšdowa pomoc adresowana jest do osób zasłużonych dla Polski, które narażały życie i zdrowie w zbrojnej walce o suwerennoœć naszego kraju.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL