Zadania

Groźna zdalna autoryzacja wyników badań krwi

www.sxc.hu
Diagności laboratoryjni sprzeciwiają się zdalnej autoryzacji wyników badań krwi. Przewiduje ją projekt rozporządzenia ministra zdrowia.

Zdalną autoryzację wyników badań, zgodnie z wymaganiami określonymi w dobrych praktykach, dopuszcza projekt rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, które trafiło do konsultacji publicznych.

Według Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) zdalna autoryzacja stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta i wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla samych diagnostów..

Samorząd obawia się, że brak faktycznego nadzoru nad badaniami zaowocuje „zwiększeniem liczby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej". „(...)

Prawne zmuszanie diagnosty do czynności niezgodnych z jego etyką zawodową doprowadzi w konsekwencji do ogromnych patologii i nadużyć w systemie, które niestety już się pojawiają.

Samorząd zawodowy diagnostów nie zgadza się na przerzucanie odpowiedzialności  na nieuczestniczącego w procesie diagnostycznym diagnostę laboratoryjnego w imię oszczędności jednostki" – czytamy na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać do 19 lipca.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL