Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Mniejszy ryczałt może doprowadzić do upadłości szpitali

123RF
W długach mogš utonšć placówki, które wykonały ryczałt w mniej niż 90 proc. – uważajš eksperci. I nie wykluczajš fali upadłoœci.

34 lecznice, które w ostatnim kwartale 2017 r. (czyli pierwszym okresie rozliczeniowym sieci szpitali) wykonały ryczałt w mniej niż 90 proc., mogš mieć spore kłopoty i w kwietniu, maju i czerwcu dostać nawet o 40 proc. mniej pieniędzy niż w pierwszych miesišcach roku. Grozi to brakiem œrodków na funkcjonowanie.

– Dla małych placówek, które w dodatku sš zadłużone, œrodki mniejsze o 40 proc. oznaczajš katastrofę: brak wypłat dla personelu i koniecznoœć zamknięcia szpitala. A zaprzestanie wykonywania œwiadczeń oznacza wypadnięcie z sieci szpitali. Stšd już tylko krok do upadłoœci – uważa Marcin Pakulski, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Takiego scenariusza nie wyklucza sam resort zdrowia. Niedawno do konsultacji publicznych trafił projekt rozporzšdzenia ws. œwiadczeń wymagajšcych ustalenia odrębnego sposobu finansowania zakładajšcy, że szpital, który straci ryczałt, do rozwišzania umowy z NFZ będzie się rozliczał odrębnie za każde œwiadczenie.

Kto może stracić ryczałt? Przede wszystkim placówki, które nie przygotowały się na obniżkę. Jeœli przez pierwsze miesišce tego roku nie odkładały na wystawiane przez NFZ w kwietniu faktury korygujšce, mogš mieć kłopoty z płynnoœciš finansowš.

Nie wiadomo jeszcze, które szpitale wykonały mniej niż 90 proc. zakładanych œwiadczeń i co było tego przyczynš. Prezes NFZ Andrzej Jacyna podczas ubiegłotygodniowego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych mówił, że częœć dyrektorów placówek nie zrozumiała idei sieci. W większoœci przypadków przyczyna niewykonania ryczałtu może być jednak inna.

– Sytuację każdej z placówek trzeba przeanalizować osobno, sprawdzić, czy chodzi o złe zarzšdzanie, niezrozumienie zasad działania sieci czy problemy kadrowe zwišzane z akcjš wypowiadania klauzuli opt-out – mówi dr Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarzšdzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

A Marek Balicki, były minister zdrowia i szef Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dodaje, że wykonanie ryczałtu zależało w dużym stopniu od tego, jak władze placówki zrozumiały zasady funkcjonowania sieci szpitali i samego ryczałtu, bez czego trudno było podejmować œwiadome decyzje.

Niewykonanie ryczałtu mogło wynikać z profilu działalnoœci szpitala. Te wysokospecjalistyczne skupiły się w większoœci na rozliczanych odrębnie œwiadczeniach, m.in. w okulistyce, ortopedii czy onkologii. W takiej sytuacji trudno mówić o problemach finansowych, bo szpitale mogš prosperować œwietnie mimo problemów z ryczałtem.

Ze wstępnej analizy pierwszego okresu rozliczeniowego wynika, że większoœć placówek ryczałt wykonała. Ponad 300 przekroczyło go o optymalne 102 proc. (żeby otrzymać tyle samo pieniędzy co w pierwszym okresie, trzeba było wykonać od 98 do 102 proc.). Między 90 a 98 proc. ryczałtu zmieœciło się kilkadziesišt placówek.

Marek Balicki nie dziwi się kłopotom częœci szpitali.

– To dowód na to, że zmiana systemu wprowadzona wraz z sieciš szpitali była tylko pozorna i zamiast uproœcić zasady rozliczania œwiadczeń, tylko je skomplikowała – tłumaczy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL