Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Zadania

Opłaty pobierane przez publiczne przedszkole są zwolnione z VAT

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Czesne i koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu prowadzonym przez gminę podlegają VAT, ale korzystają ze zwolnienia.

Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła zasady rozliczenia opłat za opiekę nad dziećmi. Z pytaniem zwróciła się gmina, która jest organem prowadzącym publiczne placówki edukacyjne, w tym przedszkola samorządowe. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy. Rodzice płacą za wyżywienie dziecka oraz zajęcia ponad ustalony pięciogodzinny bezpłatny limit. Wysokość czesnego nie przekracza 1 zł za godzinę zajęć.

Gmina zapytała, czy tego rodzaju opłaty podlegają VAT. Jej zdaniem powinny być klasyfikowane poza zakresem ustawy o VAT.

Dyrektor izby skarbowej uznał jej stanowisko za nieprawidłowe. Zgodnie z ustawą o VAT usługi pobytu dzieci w przedszkolach oraz związane z tym wyżywienie podlegają VAT, a wnioskodawca działa jako podatnik. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT zwolnione z podatku są usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz usługi ściśle z nimi związane, wykonywane na zasadach określonych w w przepisach o systemie oświaty.

Dyrektor izby stwierdził na tej podstawie, że pobierane przez publiczne przedszkola czesne podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Z kolei usługi wyżywienia należy uznać za ściśle związane z usługami opieki nad dziećmi i młodzieżą. Mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w działalności opiekuńczej, która stanowi świadczenie główne. Z tego wynika, że usługi te również są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.  

Numer interpretacji: 2461-IBPP1.4512. 1022.2016.1.AW

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL