Zadania

Służba zdrowia: reformę przetestują na pacjentach

123RF
Resort zdrowia najpierw sprawdzi reformę na małej grupie pacjentów, a dopiero potem ją wdroży.

Koniec z wprowadzaniem zmian w przepisach przed ich sprawdzeniem. Pilotaże będą obowiązkowe. Przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wprowadza definicję programu pilotażowego. Ma to być testowe wdrożenie nowych rozwiązań w organizacji i sposobie finansowania świadczeń. Czas, zakres i rodzaj świadczeń, warunki finansowania i tryb wyboru realizatora minister zdrowia ma określić w rozporządzeniu.

Eksperci twierdzą, że wprowadzenie pilotażu pozwoli uniknąć błędów, jakie dotychczas dotykały całej populacji. Jako przykład podają pakiet onkologiczny. Już po jego wdrożeniu okazało się, że do szybkiej ścieżki onkologicznej nie kwalifikowało się wielu pacjentów z rozpoznaniami onkologicznymi, bo brakowało kodów ICD. Dopiero w tym roku ustawowo z siedmiu do dwóch stron skrócono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO), którą lekarze nazywali biurokratycznym bublem.

By uniknąć kolejnych błędów i pomyłek, Jarosław Gowin, krytyk reformy ministra Radziwiłła, proponuje program pilotażowy sieci szpitali.

– Ustawa pilotażowa upraszcza i doprecyzowuje również programy polityki zdrowotnej, prowadzone głównie przez samorządy. Ocenia je Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Projekty programów sporządzane są dziś wyłącznie na podstawie map potrzeb zdrowotnych i brakuje wytycznych, jak mają być napisane. Po zmianach ich autorzy mają się opierać także na danych epidemiologicznych i rekomendacji prezesa AOTMiT dla danego problemu zdrowotnego – mówi dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego. Dodaje, że aktualizowane co pięć lat rekomendacje będą publikowane w BIP. To uprości pracę samorządom i zniweluje opóźnienia. – Zapobiegnie też absurdom. Kilka lat temu w Mrągowie zgłoszono program „Moje dziecko nie chrapie", a wiadomo, że nie jest to powszechny problem u dzieci – podkreśla Gryglewicz.

Programu nie będzie można wdrożyć, jeśli Agencja oceni go negatywnie. Dotychczas przepisy tego nie precyzowały i zdarzały się gminy, które mimo negatywnej oceny chciały program wdrożyć.

Nowelizacja dopuszcza pominięcie konkursu, jeżeli program ma prowadzić konkretny podmiot.

Wojciech Matusewicz - prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji bierze na siebie dodatkowe zadania, żeby ułatwić pracę samorządom i ministerstwu. Do tej pory każdy program oceniany był osobno, a ich jakość bardzo różna, podobnie jak poziom wiedzy o zdrowiu publicznym. Samorządy skarżyły się, że nie znają wymagań stawianych dobremu programowi. Teraz drogowskazem będą nasze rekomendacje dla konkretnego programu zdrowotnego. Dzięki nowelizacji samorządy będą sprawozdawać do Agencji wyniki programu, co da nam realną wiedzę, jak są one prowadzone w samorządach, za jakie pieniądze i jakie dają efekty.

etap legislacyjny: Komitet Stały Rady Ministrów

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL