Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

MEN: dotacje szkolne uszczelniš finanse

www.sxc.hu
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w pištek, 2 lutego br. w Gdańsku spotkała się z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast i starostami z województwa pomorskiego. Głównymi tematami spotkania były kwestie dotyczšce finansowania oœwiaty, zmian w ustawie – Karta Nauczyciela. Rozmawiano również o promocji szkolnictwa branżowego oraz funkcjonowania szkół i placówek oœwiatowych.

Swoje wystšpienie minister edukacji rozpoczęła od podziękowań dla samorzšdowców z województwa pomorskiego za efektywnš współpracę przy wdrażaniu reformy oœwiaty. Szefowa MEN podkreœlała, że edukacja i dobro uczniów to wspólne zadanie ministerstwa, samorzšdów i szkół.

– Razem jesteœmy odpowiedzialni za jakoœć edukacji – powiedziała minister Anna Zalewska. – Dotrzymaliœmy słowa. Samorzšdy otrzymały odpowiednie œrodki na finansowanie zmian w oœwiacie – dodała.

Minister edukacji podkreœlała, że zmiany wprowadzone w Ustawie o finansowaniu zadań oœwiatowych to realizacja próœb i oczekiwań zgłaszanych przez wiele lat przez samorzšdowców. Minister Anna Zalewska zwróciła uwagę, że nowe rozwišzania finansowe dotyczšce m.in. dotacji podręcznikowej, przedszkolnej, stypendialnej oraz dotacji na szkoły niepubliczne pozwolš na efektywniejsze wydawanie œrodków i uszczelnienie systemu finansowego.

Minister edukacji zaznaczyła, że jednym z priorytetów działań MEN jest doskonalenie systemu szkolnictwa branżowego, czemu służš m.in. zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela, uwalniajšce pensję nauczyciela zawodu. Podkreœliła, że pracodawcy zadeklarowali chęć współfinansowania kształcenia zawodowego.

Ważnym tematem, który pojawił się również podczas dyskusji była kwestia nauczania języka kaszubskiego w szkołach. Minister Anna Zalewska zachęcała do nauczania języka kaszubskiego i w języku kaszubskim. Zapewniła samorzšdowców o wsparciu MEN w realizacji tego zadania.

– Wysokoœć finansowania będzie dostosowana do realnych wydatków ponoszonych przez samorzšdy na organizację zajęć języka kaszubskiego – wskazała szefowa MEN.

Udział w spotkaniu wzięli także: Pomorska Kurator Oœwiaty Monika Kończyk oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

ródło: MEN

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL