Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zbędne wymogi hamujš inwestycje budowlane

www.sxc.hu
Gdy dla danego terenu brak jest planu zagospodarowania, inwestorzy występujš o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ale urzędnicy odmawiajš im, powołujšc się często bezpodstawnie na brak dostępu do drogi publicznej.

Stosowanie przez organy administracji niejednolitej praktyki i wykładni przepisów prawa jest zmorš inwestorów budowlanych. Doœć często powoduje po ich stronie powstanie nieuzasadnionych kosztów już na wstępnym etapie planowania przedsięwzięcia. Natomiast wizja prowadzenia wieloletniego sporu administracyjnego i sšdowoadministracyjnego zniechęca do podejmowania działań inwestycyjnych. Problem ten pogłębia rozbieżne orzecznictwo sšdów administracyjnych, które nierzadko przychylajš się do stanowiska organów, formułujšcych absurdalne czy niemożliwe obiektywnie do spełnienia warunki realizacji inwestycji budowlanej.

Bez tytułu prawnego

Kłopoty mogš zaczšć się już na samym poczštku, gdy inwestor chce uzyskać wiedzę na temat możliwych sposobów zagospodarowania terenu nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, do którego nie ma tytułu prawnego. W tym przypadku istnieje bowiem koniecznoœć uzyskania decyzji o warunkach zabudowy ...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL