Polowania z ograniczeniami

aktualizacja: 10.01.2017, 09:13
Foto: 123RF

We wtorek 10 stycznia nadzwyczajna podkomisja Sejmu rozpatrzy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042).

REDAKCJA POLECA
Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego uchylający obecny podział Polski na obwody łowieckie (sygn. P 19/13). Nowe obwody łowieckie wyznaczą uchwałą sejmiki wojewódzkie. Właściciele gruntów wchodzących w skład takiego obwodu będą mogli zgłosić do sądu powszechnego roszczenie o wyłączenie nieruchomości z polowań ze względów moralnych czy religijnych. —cyran

POLECAMY

KOMENTARZE