Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Polowania z ograniczeniami

123RF
We wtorek 10 stycznia nadzwyczajna podkomisja Sejmu rozpatrzy rzšdowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniajšcej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042).
Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego uchylajšcy obecny podział Polski na obwody łowieckie (sygn. P 19/13). Nowe obwody łowieckie wyznaczš uchwałš sejmiki wojewódzkie. Właœciciele gruntów wchodzšcych w skład takiego obwodu będš mogli zgłosić do sšdu powszechnego roszczenie o wyłšczenie nieruchomoœci z polowań ze względów moralnych czy religijnych. —cyran
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL