Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Uwaga na wysokość składek ZUS z działalności gospodarczej

Adobe Stock
W lutym samozatrudnieni zapłacš za siebie aż 1232,16 zł składek do ZUS, czyli o 59,60 zł więcej niż w styczniu. Od maja przelew zmaleje zaœ o 3,47 zł.

W najbliższym czasie prowadzšcy działalnoœć gospodarczš muszš uważnie sprawdzać wysokoœć składek, jakie majš płacić do ZUS. Dla prawie miliona samozatrudnionych, którzy zdecydowali się na przystšpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zaniżenie przelewu do ZUS oznacza utratę prawa do œwiadczenia z tego ubezpieczenia na kolejne trzy miesišce.

Nowe składki

W lutym prowadzšcy działalnoœć gospodarczš i płacšcy składki wyłšcznie za siebie, w tym na ubezpieczenie chorobowe, majš przesłać do ZUS aż 1232,16 zł, czyli o 59,60 zł więcej niż w styczniu. Najbardziej wzrosła składka na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi aż 319,94 zł i jest o 22,66 zł wyższa od płaconej przez przedsiębiorców w zeszłym roku. Na duży wzrost należnoœci przełożenie miała także wyższa o 21,08 zł składka na ubezpieczenie emerytalne.

Prowadzšcy działalnoœć gospodarczš i zatrudniajšcy pracowników majš więcej czasu na przelanie składek, bo do 15 lutego. Należnoœci na swe ubezpieczenie od poczštku tego roku doliczajš do składek płaconych za pracowników i wysyłajš do ZUS jednym przelewem.

W ich przypadku błędów w rozliczeniach i powodów do niedopłaty składek może być znacznie więcej. Wzrasta też więc ryzyko, że wypadnš na trzy miesišce z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Odzyskajš prawo do zasiłku po upływie 90 dni od uregulowania zaległoœci i opłacania składek w należytej wysokoœci.

Za trzy miesišce zmiana

Jak się okazuje, już niedługo przedsiębiorcy będš musieli wprowadzić korekty do rozliczeń z ZUS. Do konsultacji społecznych trafił właœnie projekt rozporzšdzenia zmieniajšcy od 1 kwietnia wysokoœć składki na ubezpieczenie wypadkowe. Od 1 kwietnia 2018 r. samozatrudnieni będš płacili o 3,47 zł miesięcznie mniej. Prowadzšcy działalnoœć muszš jednak pamiętać, aby nie za wczeœnie obniżyć wysokoœć przelewu do ZUS.

– Składki do ZUS płaci się z miesięcznym opóŸnieniem – wyjaœnia Bogna Nowak-Turowiecka ze Zwišzku Rzemiosła Polskiego. – To dlatego składka za styczeń jest płatna w lutym, a zmieniajšce się od kwietnia składki na ubezpieczenie wypadkowe trzeba będzie uwzględnić dopiero w przelewie płaconym do ZUS w maju. Większoœć przedsiębiorców nie ma z tym problemów. Obawiam się jednak o osoby, które dopiero rozpoczynajš działalnoœć lub które przy płaceniu składek poddajš się rutynie.

Jeœli jednak obniżka składki na ubezpieczenie wypadkowe od maja nie zostanie uwzględniona przez samozatrudnionego w rozliczeniach z ZUS, to na jego koncie powstanie nadwyżka. Będzie niegroŸna dla uprawnień samozatrudnionego do zasiłku w czasie zwolnienia chorobowego.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Andrzej Radzisław, radca prawny z Kancelarii LexConsulting.pl

Dla prowadzšcych działalnoœć coroczna podwyżka składek będzie w lutym prawdziwym sprawdzianem ze względu na przepisy obowišzujšce od poczštku roku. Teraz, gdy składki do ZUS wysyła się jednym przelewem, w razie zaniżenia lutowej wpłaty przedsiębiorca z automatu wpada w zadłużenie i traci prawo do zasiłku chorobowego, jeœli dobrowolnie przystšpił do tego ubezpieczenia. Muszš na to szczególnie uważać osoby, które majš ustawiony na koncie firmowym automatyczy przelew składek do ZUS. Trzeba jednak pamiętać, że składki w nowej wysokoœci będš płacili wyłšcznie przez trzy miesišce, bo od maja dla prowadzšcych działalnoœć zmaleje składka na ubezpieczenie wypadkowe.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL