Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Przedsięborcy nie uniknš składek ZUS zawierajšc umowę z zagranicznš firmš

123RF
Biznesmeni, którzy nie chcieli płacić składek w Polsce, przegrywajš procesy z ZUS i regulujš zaległoœci z odsetkami.

Trwajšca od kilku lat zabawa w kotka i myszkę tysięcy polskich przedsiębiorców z ZUS dobiega końca. Nie uniknš oni zapłaty ponad tysišca złotych składek miesięcznie, zawierajšc umowę z zagranicznš firmš.

Sšd Najwyższy uznał, że ZUS może od takiego przedsiębiorcy żšdać zapłaty składek w Polsce, jeœli udowodni, że zatrudnienie było fikcyjne. Nie musi wtedy stosować unijnego rozporzšdzenie nr 883/04 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ważny dla prowadzšcych działalnoœć gospodarczš wyrok SN zapadł w sprawie przedsiębiorcy od lat prowadzšcego skład złomu.

Lipne umowy

Na poczštku 2011 r, zatrudnił się on w angielskiej firmie jako doradca ds. logistyki na 16 godzin tygodniowo. Po kilku miesišcach zmienił pracę i został pracownikiem reklamy w londyńskim City.

Już na samym poczštku zagranicznego zatrudnienia przedsiębiorca poinformował ZUS, że nie będzie opłacał więcej składek w Polsce. ZUS wszczšł postępowanie wyjaœniajšce i zażšdał od niego dowodów na przejazdy do Londynu i rachunków potwierdzajšcych zakwaterowanie na miejscu. Gdy ZUS nie dostał tych dowodów, a jego angielski odpowiednik poinformował go, że obie firmy sš fikcyjne, wydał decyzję nakazujšcš zapłatę zaległoœci w Polsce.

Przedsiębiorca odwołał się od niej. Sprawa trafiła do Sšdu Najwyższego. Ten w wyroku z 21 stycznia 2016 r. stwierdził, że ZUS ma pełne prawo żšdać zapłaty składek w Polsce i to bez prowadzenia skomplikowanej procedury przewidzianej w unijnych przepisach. Chodzi o ustalanie ustawodawstwa właœciwego dla osoby pracujšcej w dwóch lub więcej państwach UE.

– Unijne przepisy miałyby zastosowanie, gdyby praca w Anglii była faktycznie wykonywana – stwierdził Krzysztof Staryk, sędzia SN.

Tysišce firm w tarapatach

To bardzo korzystny wyrok dla ZUS. W poprzednim, z 6 czerwca 2013 r. (sygn. II UK 333/12), SN uznał bowiem, że ZUS ma obowišzek respektowania zagranicznych umów o pracę.

– Trudno się dziwić przedsiębiorcom, że szukajš możliwoœci zaoszczędzenia na składkach, bo w odróżnieniu od podatku, który płaci się od przychodu, należnoœci do ZUS trzeba regulować niezależnie od tego, czy firma przynosi zyski czy też nie - mówi Dorota Wolicka, wiceprezes Zwišzku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Ogromna skala tego problemu wskazuje na koniecznoœć zmiany przepisów. Wiele z tych osób uciekało za granicę nie po to, by się wzbogacić, tylko po to, by utrzymać się na rynku. Teraz ludzie ci będš mieli do zapłaty po kilkadziesišt tysięcy złotych zaległych składek ZUS plus odsetki.

Opinia

Andrzej Radzisław, radca prawny współpracuje z kancelariš LexConsulting.pl

Wyrok Sšdu Najwyższego pokazuje, że prowadzšcy działalnoœć powinni bardzo ostrożnie podchodzić do ofert cudownych oszczędnoœci na składkach ZUS dzięki zatrudnieniu w Anglii czy w popularnych Czechach, Słowacji, na Litwie i Łotwie. Na takim procederze zarabiajš najlepiej poœrednicy w zawieraniu umów z fikcyjnymi firmami. Nie stracš bowiem zysków, jakie osišgnęli. Tymczasem przedsiębiorcy zamiast obiecanych oszczędnoœci poniosš znacznie większe koszty niż polskie składki zapłacone do ZUS w terminie. Poza zaległoœciami będš musieli uregulować także odsetki. Raczej trudno się też spodziewać, aby udało im się odzyskać cokolwiek od nieuczciwego poœrednika. Ostrożnoœć jest tym bardziej wskazana, że ZUS ma pięć lat, a czasem nawet więcej, by dochodzić zapłaty składek w Polsce.

Sygn. akt III UK 61/15

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL