Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Przelew do ZUS na nowe konto warto sprawdzić

Adobe Stock
Niektóre firmy wysyłajš po zmianach złotówkę do ZUS na próbę, by przed zapłatš pełnych składek upewnić się czy nowy system dobrze działa.

Od 1 stycznia 2018 r., około 2 miliony polskich przedsiębiorców wszelkie wpłaty do ZUS, czy to bieżšcych składek, czy zaległoœci rozłożonych na raty muszš wpłacać na nowe numery kont inne dla każdej firmy. Większoœć z nich dostała informacje o zmianach pocztš. Częœć przedsiębiorców sama zgłosiła się do oddziałów ZUS.

Nowy numer konta można też ustalić na stronie https://www.eskladka.pl. Aby go dostać wystarczy podać NIP i PESEL i dosłownie w cišgu kilku minut każdy przedsiębiorca może uzyskać informacje niezbędne do przelewów na nowych zasadach.

– Do pištku przedsiębiorcy wykonali już 75 489 wpłat na rachunki składkowe w łšcznej kwocie 253 245 004,57 zł – mówi Wojciech Andrusiewicz. – Widzimy w systemie, że niektórzy przedsiębiorcy wysyłajš np. 1 grosz, lub złotówkę na próbę, aby upewnić się, że nowy system działa. Zapewniam, że działa i od 1 stycznia 2018 r., nie ma możliwoœci przesłania przelewu do ZUS inaczej jak na nowy numer konta.

Najpierw zaległoœci

Dla przeszło 1,6 mln osób prowadzšcych jednoosobowo działalnoœć gospodarczš, osób z nimi współpracujšcych, a także wspólników spółek komandytowych, jawnych, partnerskich i jednoosobowych spółek z o. o. noworoczna zmiana przepisów ma także inny bardzo ważny wymiar, który może spowodować utratę przez nich prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Stanie się tak, jeœli w ich rozliczeniach z ZUS powstanš zaległoœci, i zgodnie z nowš ogólnš zasadš bieżšce wpłaty zostanš przez ZUS zaliczone w pierwszej kolejnoœci na poczet tego zadłużenia.

Jak się okazuje do takiej sytuacji może dojœć w banalnej sytuacji. Przykładem może być przypadek bizneswoman, która składki, jednym przelewem, wpłaciła już 2 stycznia 2018 r. Z deklaracji ZUS DRA wynikało, że powinna zapłacić łšcznie 1172,56zł, z czego 812,61 zł na ubezpieczenia społeczne, 297,28 zł na ubezpieczenie zdrowotne i 62,67 zł na Fundusz Pracy. Gdy zalogowała się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) okazało się, że ZUS podzielił jej wpłatę zupełnie inaczej. Na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zapisał tylko 754,40 zł, a na Funduszu Pracy tylko 58,18 zł. Z kolei na ubezpieczeniu zdrowotnym miała znaczšcš nadpłatę 359,98 zł. Powstało więc pytanie jak do tego doszło i czy ma ona nadal prawo do ubezpieczenia chorobowego.

Uwaga na zwolnienia

Okazało się, że przyczynš tego zamieszania było zwolnienie lekarskie, jakie bizneswoman wykorzystała w listopadzie 2017 r. W takiej sytuacji prowadzšcy działalnoœć gospodarczš ma prawo obniżyć składki na ZUS za ten miesišc. Zakład uznaje prawo do obniżki z pewnym opóŸnieniem bo ma 30 dni na decyzję w sprawie wypłaty zasiłku chorobowego i faktyczne uwzględnienie zwolnienia lekarskiego.

Z zapewnień jakie otrzymaliœmy z ZUS wynika, że składki zostały rozliczone prawidłowo i zgodnie z nowymi przepisami. Pomimo tego, że składki widoczne na koncie sš niższe od zadeklarowanych za grudzień, to nie straciła ona prawa do œwiadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

– Mam wrażenie że już niedługo w rozliczeniach z ZUS na nowych zasadach zrobi się ogromny bałagan – mówi Cezary Szymaœ, z biura rachunkowego ASCS-Consulting. – Skoro w ZUS DRA za grudzień przedsiębiorca wykazał 812,61 zł, a ZUS zapisał w Podziale Wypłat tylko 754,40 zł, to co się stało z resztš tych pieniędzy, a bilans rozliczeń na tym funduszu wskazuje, że wszystko jest uregulowane, a tylko na ubezpieczeniu zdrowotnym jest nadpłata.

Z PFRON nie ma żartów

– Nowe zasady rozliczania składek przez ZUS, to jest prawdziwy problem dla firm zatrudniajšcych osoby niepełnosprawne – zauważa Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org. – Jeœli na koncie takiego przedsiębiorcy pojawi się zaległoœć, tarci wtedy prawo do dotacji z PFRON za dany miesišc. Często to kwoty idšce w setki tysięcy złotych.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Andrzej Radzisław, radca prawny z kancelarii LexConsulting.pl

Osoby prowadzšce działalnoœć powinny zwrócić szczególnš uwagę na nowe zasady rozliczania bieżšcych wpłat przez ZUS. Najczęœciej problemy będš wynikały z rozliczania obniżki składek za okres zwolnienia lekarskiego. Sš w tym przypadku dwie szkoły. Jedni od razu płacš niższš składkę za dany miesišc w którym korzystali ze zwolnienia. Inni płacš za taki miesišc pełnš składkę i dopiero w następnym miesišcu dokonujš korekty składek. Ta druga metoda jest znacznie bezpieczniejsza i powinna być stosowania przez samozatrudnionych, szczególnie teraz po zmianie przepisów. Ryzyko wynika z tego, że ZUS ma 30 dni na przyznanie zasiłku chorobowego. Jeœli nie uwzględni zwolnienia, wtedy w bieżšcych wpłatach powstaje luka i przedsiębiorca wypada z ubezpieczenia chorobowego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL