Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Z życia samorzšdów

Reprywatyzacja: spór o Poznańskš 14 potrwa całe lata

Fotolia.com
Prawnicy sš zgodni: warszawska kamienica przy Poznańskiej 14 szybko nie wróci do miasta.

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjnš dotyczšcš kamienicy przy ul. Poznańskiej 14 w Warszawie. Nie musi to jednak oznaczać, że wróci do miasta, a lokatorzy ponownie się do niej wprowadzš. Wkrótce zacznie się długa batalia sšdowa. Nie bez znaczenia jest również, że częœć mieszkań w budynku dotychczasowy właœciciel – spółka Jowisz – sprzedał.

Na razie jest jednak więcej pytań niż odpowiedzi.

Nie tak łatwo

Komisja nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalnoœci.

– Oznacza to, że chce, by na podstawie tej decyzji sšd wieczystoksięgowy wpisał do księgi wieczystej budynku miasto jako właœciciela, a wykreœlił spółkę – mówi Józef Forystek, adwokat specjalizujšcy się w prawie nieruchomoœci. – Nie jest to jednak takie proste. Sšd będzie miał twardy orzech do zgryzienia. Decyzja dotyczy całej kamienicy, tymczasem częœć lokali spółka sprzedała i nowych właœcicieli chroni rękojmia wiary publicznej ksišg wieczystych – wyjaœnia mec. Forystek.

Oznacza to, że nie wolno im tych mieszkań odebrać. Nie zamieszkajš też w nich lokatorzy, który zmuszeni byli się wyprowadzić. Częœć zresztš dostała inne lokale od miasta.

Od decyzji komisji w sprawie Poznańskiej 14 spółce Jowisz służy również tryb odwoławczy: najpierw ponownie do komisji weryfikacyjnej, a następnie do wojewódzkiego sšdu administracyjnego i na końcu do Naczelnego Sšdu Administracyjnego.

– Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać minimum trzy lata. Sšd może też skorzystać ze œrodka zabezpieczajšcego w postaci zakazu podejmowania jakichkolwiek działań w stosunku do tej kamienicy do czasu rozstrzygnięcia sporu. Chyba że zostanš zmienione przepisy i dla takich spraw utworzy się szybkš œcieżkę rozstrzygania – tłumaczy Łukasz Bernatowicz, radca prawny.

– Do tej pory w sprawach reprywatyzacyjnych sšd nie zajmował się kwestiami czysto cywilistycznymi, a tak będzie w tym wypadku. Nie wiadomo więc, jak się zachowa – mówi mec. Forystek.

Odszkodowanie z minš

Komisja weryfikacyjna, uzasadniajšc swojš decyzję, podniosła też wštek lokatorów. Jej zdaniem kolejni właœciciele kamienicy dopuœcili się ich uporczywego nękania. Chodzi o wysokie podwyżki czynszów, które wpędziły lokatorów w długi. W takim wypadku może im przysługiwać odszkodowanie na podstawie ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczšcych nieruchomoœci warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Wnioski składa się do komisji, a wypłacać ma je miasto.

Czy lokatorzy mogš to już teraz zrobić?

– Dużo zależy od tego, jaka będzie treœć sentencji i uzasadnienia decyzji w sprawie Poznańskiej 14. Na razie znamy tylko ustnš wersję. Jeżeli przesšdzi, że już teraz mogš starać się o odszkodowania, będš mogli składać wnioski. Ryzykujš jednak, że w razie gdyby komisja przegrała przed sšdem, będš musieli pienišdze zwrócić.

– Dopóki nie zapadnie orzeczenie NSA, nie będziemy wypłacać odszkodowań – mówi Bartosz Milczarczyk z Urzędu Miasta w Warszawie.

Ratusz czeka też na rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nim a komisjš weryfikacyjnš. Wnioskami w tej sprawie NSA zajmie się 5 paŸdziernika. Do tego czasu z tego m.in. powodu prezydent Warszawy nie stawiła się ani razu na posiedzeniu komisji. Ta zaœ ukarała jš grzywnami w wysokoœci w sumie 12 tys. zł. Przedwczoraj komornik œcišgnšł je z jej prywatnego konta bankowego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL