Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Celujemy w miliard złotych zebranej z rynku składki

materiały prasowe
Link4 jest dziœ trzeciš markš ubezpieczeniowš w Polsce pod względem jej siły - mówi Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu w Link4.

Rz: W jaki sposób dobiera pani kanały komunikacji sprzedażowej? Link4 słynie z charakterystycznych spotów reklamowych.

Patrycja Kotecka: W dobie mediów elektronicznych, a także dużej liczby różnych programów telewizyjnych i radiowych, prasy oraz outdooru mamy coraz więcej narzędzi do komunikacji marketingowej. Właœnie ta różnorodnoœć jest kluczem do sukcesu. Prowadzšc nowoczesny marketing, trzeba umiejętnie wykorzystywać potencjał w łšczeniu kampanii we wszystkich tych kanałach. Przy wielkim zalewie przeróżnych informacji, które zewszšd trafiajš do odbiorcy, jesteœmy w stanie się przebić tylko crossmediowš kampaniš, czyli łšczšcš kilka sposobów komunikacji.

W jaki sposób pokonać wszechobecny szum informacyjny?

Przede wszystkim aktywnoœć na każdym polu poprzedzajš wnikliwe analizy i badania. Sprawdzamy, w jaki sposób i z jakim komunikatem możemy najskuteczniej dotrzeć do różnych grup klientów.

Na ile internet jest atrakcyjnym polem reklamowym w porównaniu z kanałami telewizyjnymi?

Internet nie ma granic. Jest uniwersalnym medium, gdzie wirtualnie spotykajš się ludzie w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach czy potrzebach, mieszkajšcy absolutnie wszędzie. Grzechem więc byłoby nie skorzystać z tych możliwoœci. Dlatego odkšd kieruję pionem marketingu w Link4, kampanie firmy sš stale obecne w sieci. Intensywnie też wykorzystujemy kluczowe dla tej branży wyszukiwarki i porównywarki ubezpieczeń. To narzędzia, które bardzo precyzyjnie okreœlajš grupę docelowš dla danego produktu. W czasie rzeczywistym wyszukujš ludzi, którzy potrzebujš się ubezpieczyć, bo właœnie szukajš w sieci atrakcyjnych ofert. A my je mamy.

To rewolucja w marketingu i Link4 ma w niej naprawdę znaczšcy udział. Proszę sobie wyobrazić, że ?na dorocznej konferencji organizowanej przez firmę Google w Dublinie, gdzie spotykajš się szefowie największych firm finansowych w Europie, pokazywano innowacyjne techniki marketingowe stworzone przez najlepszych specjalistów z Google'a. Przedstawiciele wielkich francuskich czy niemieckich banków i firm ubezpieczeniowych przyglšdali się temu z zaciekawieniem. Dla nich to były nowoœci, a dla Link4 – polskiej, w dodatku państwowej firmy, która nie ma wielkich budżetów reklamowych – to już norma. W tej dziedzinie jesteœmy liderem.

Reklamy Link4 widać w blokach telewizji publicznej. Wczeœniej emitowane były raczej w kanałach tematycznych. Skšd taka zmiana?

Z szacunku dla publicznych pieniędzy, którymi dysponujemy. Link4 jest ubezpieczycielem z produktami masowymi, dla milionów Polaków. Nie możemy marnować funduszy na ?reklamy? w niszowych stacjach, z kilku- czy kilkunastotysięcznš widowniš.

Zmiana strategii i kampania reklamowa w telewizjach i pasmach o największej oglšdalnoœci była kluczowš decyzjš w Link4. Nasze spoty reklamowe kilkanaœcie razy w miesišcu pojawiajš się przed „Wiadomoœciami" w TVP, które oglšdajš grubo ponad 2 mln widzów.

Strzałem w dziesištkę okazało się podjęcie współpracy z bijšcym rekordy popularnoœci programem Polsatu „Nasz nowy dom". Zaangażowaliœmy się w pomoc bohaterom tego programu – ludziom pokrzywdzonym przez los, którym telewizyjna ekipa remontuje za darmo domy. Dodatkowo ci ludzie otrzymujš od Link4 ubezpieczenie domu w prezencie. Dla nas to także satysfakcja, że możemy pomóc komuœ, kto tej pomocy naprawdę potrzebuje.

Jakie jeszcze inne narzędzia marketingowe stosuje Link4?

Jak już mówiłam, nas interesujš miliony odbiorców naszych kampanii, ponieważ oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, turystyczne, czyli produkty masowe. Dlatego celujemy w portale społecznoœciowe, których największym atutem jest ogromna liczba ich aktywnych użytkowników, ale też czas, jaki spędzajš na tych platformach. Życie toczy się w internecie, a my musimy tam być stale dostępni dla naszych klientów. Portale społecznoœciowe zapewniajš nam szybkš interakcję z nimi.

Chcemy się też pokazywać tam, gdzie koncentrujš się ludzkie emocje. Pojawiamy się w wysokonakładowych dziennikach, gdy piszš o tragicznych zdarzeniach losowych, np. pożarach, których skutki byłyby łatwiejsze do zniesienia dzięki pomocy ubezpieczyciela. Promujemy przez to już nie tylko naszš firmš, ale i sposób myœlenia – poczucie odpowiedzialnoœci za nieprzewidziane sytuacje, w których polisa ubezpieczeniowa daje szansę wyjœcia z kłopotów finansowych. Sukcesem jest też nasze zaangażowanie w dokumentalne seriale „Polsatu", gdzie właœnie w codziennych życiowych sytuacjach, których doœwiadczajš ich bohaterowie, udowadniamy, jak ważne jest posiadanie polisy.

Co zmieniło się w marketingu Link4 w cišgu dwóch lat pani obecnoœci w firmie?

Gdy przyszłam do Link4, roczny przypis składki wynosił około 460 mln zł, ten rok zamkniemy prawdopodobnie z największym w historii przypisem składki, miliardem złotych. Liczba klientów, którzy pytajš o polisy i którzy je kupujš, bije rekordy i to przy mocno ograniczonym budżecie marketingowym. Roœnie też zaufanie klientów.

Link4 jest dziœ trzeciš markš ubezpieczeniowš w Polsce pod względem jej siły, a więc sprzedaży, postrzegania na rynku i oceny konsumentów. W zeszłym roku wraz z moim zespołem zdobyliœmy bršzowš statuetkę Effie. W tym roku również jesteœmy nominowani. To nagroda przyznawana za najbardziej kreatywne i skuteczne, a więc przekładajšce się na wynik finansowy, kampanie marketingowe. Doceniło nas ponadstuosobowe jury złożone ze specjalistów z branży. W tym roku otrzymaliœmy Lamparta Biznesu, nagrodę Kantar TNS dla najlepszych kreacji marketingowych przyznawanš przez banki i innych ubezpieczycieli, czyli naszš konkurencję.

Wprowadziliœcie w tym roku ubezpieczenie komunikacyjne powišzane z telematykš. Jak się sprawdza to rozwišzanie?

Link4 właœciwie od zawsze jest kojarzony z innowacyjnymi rozwišzaniami, nie dziwi więc, że jako pierwsi w Polsce zdecydowaliœmy się, by wyłšcznie chętnym zaoferować polisy wykorzystujšce rozwišzania telematyczne. Pozwalajš one – dzięki odpowiedzialnej jeŸdzie samochodem – zaoszczędzić na koszcie ubezpieczenia. Przy okazji promujemy bezpieczne zachowania na drodze. Program „Kasa wraca" wyróżnia nas na rynku, dlatego wkrótce będziemy go szerzej promować, bo wiemy, że dla częœci klientów, oczywiœcie nie dla wszystkich, jest to atrakcyjna oferta.

A czy telematyka będzie wdrożona także w PZU, właœcicielu Link4?

Jako mniejsza niż PZU organizacja jesteœmy firmš, w której innowacyjne rozwišzania można wprowadzić stosunkowo szybko. Częœć z nich może być póŸniej implementowana także w PZU. Wiem, że nasz właœciciel rozważa uruchomienie programów telematycznych – oczywiœcie wyłšcznie dla chętnych.

Czy macie jeszcze w planach jakieœ marketingowe nowinki?

Szukanie innowacyjnych rozwišzań jest w DNA Link4. W tym roku na lotnisku w Modlinie uruchomiliœmy jako pierwsi polisomat. To urzšdzenie przypominajšce bankomat, w którym klienci, którzy zapomnieli o ubezpieczeniu, mogš przed samym wylotem kupić polisę turystycznš.

Na tym przykładzie widać nasze myœlenie marketingowe. Chcemy być tam, gdzie klienci mogš w prosty sposób skorzystać z naszych usług, z takimi ubezpieczeniami, których rzeczywiœcie potrzebujš.

Na czym Link4 skupi się w przyszłoœci?

Tym, na co stawiamy, sš jeszcze lepsze wyniki i jeszcze większe zaufanie klientów. Zależy mi na tym, żeby Link4 kojarzył się i z atrakcyjnš cenš, i z solidnoœciš. Zbyt często panuje jeszcze przekonanie, że atrakcyjna cena nie łšczy się z najwyższš jakoœciš. Zupełnie fałszywe. Jako częœć wielkiej grupy PZU mamy potencjał, by oferować i jedno, i drugie. To właœnie robimy.

CV

Patrycja Kotecka – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Katedry Teorii Zarzšdzania SGH oraz Akademii Dyplomatycznej PISM i MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Doktorantka Kolegium Studiów Społecznych PAN. Zwišzana z branżš medialnš, zarzšdzała programami informacyjnymi w TVP, była także wydawcš programów publicystycznych i dziennikarkš. Od 2015 roku jest dyrektorem marketingu w Link4.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL