Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Maciej Mataczyński: Banki muszš oszacować ryzyka

materiały prasowe
Oprócz producentów OZE pozwaliœmy też banki - mówi Maciej Mataczyński profesor, partner zarzšdzajšcy SMM Legal- reprezentuje Energę.

Rz: Co ze spłatš 10 mld zł kredytów zacišgniętych pod farmy po decyzji o unieważnieniu umów długoterminowych, które stanowiły ich zabezpieczenie?

Maciej Mataczyński: Oprócz producentów OZE pozwaliœmy też banki. Bo to one były stronš umów z Energš i w wielu przypadkach to im spółka bezpoœrednio płaciła należnoœci.

Rozmowy z instytucjami finansowymi będš się toczyć. Energa nie patrzy na pochodzenie kapitału. Bo wœród pozwanych jest także PGE oraz banki z polskim kapitałem jak BOŒ czy Alior.

Nie znamy jednak umów łšczšcych farmy wiatrowe z bankami. Co więcej, stwierdzenie nieważnoœci umowy między nami i producentem nie ma bezpoœredniego wpływu na nieważnoœć umowy kredytowej. Jest to jednak zdarzenie, które banki będš musiały wzišć pod uwagę i oszacować ryzyka.

Energa uznała umowy na zakup certyfikatów za nieważne, bo były zawarte z pominięciem prawa zamówień publicznych w obowišzujšcym wtedy kształcie. Tymczasem spółka nie zastosowała się do prawomocnego wyroku, gdzie swoich roszczeń dochodziła farma z grupy Invenergy...

W tym postępowaniu sšd nie brał pod uwagę nieważnoœci kontraktów z urzędu. Dlatego według nas jego wyrok jest obarczony błędem. Jednak w naszej ocenie jest to sprawa obcišżona dużo wyższym ryzykiem procesowym, bo sšd jednak uznał koniecznoœć wykonania umowy. W naszej ocenie nowe argumenty, które teraz przedstawiam, zmieniajš ocenę sytuacji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL