Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Jesteśmy cierpliwym inwestorem

Paweł Surówka
Rzeczpospolita/Mateusz Pawlak
Nie interesuje nas wyłšcznie wycišganie kapitału z Pekao. Liczymy na stabilny rozwój banku – mówi prezes Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Paweł Surówka.

Rz: Czy PZU prowadzi przygotowania do zapowiadanej przez rzšd likwidacji OFE?

Zarówno dzięki OFE, jak i naszym PPE jesteœmy mocno obecni w segmencie oszczędnoœci, więc oczywiœcie przygotowujemy się do reformy. Powołaliœmy specjalny zespół. Nasza przyszła struktura korporacyjna będzie tu zależeć od kształtu ustawy. Najsensowniej byłoby połšczyć tę częœć OFE, która ulegnie całkowitej prywatyzacji, z istniejšcym TFI. Rozsšdnie byłoby, aby konta klientów OFE, które miałyby zostać przekształcone w indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, były zarzšdzane przez TFI (oczywiœcie na bazie dedykowanej strategii). To pozwoliłoby na synergie kosztowe.

Czy to nie kwestia przyjęcia odpowiednich przepisów?

Wiem, że trwajš prace nad tymi zapisami i niebawem dowiemy się, na którš z opcji zdecyduje się rzšd i parlament. Nowe konta na bazie OFE będš odrębne, ponieważ będš miały blokadę uniemożliwiajšcš dostęp do pieniędzy przed osišgnięciem wieku emerytalnego.

Czy zmiany personalne i produktowe w TFI to także przygotowania pod nowe prawo?

Ma to pewien zwišzek, ale nam generalnie zależy na tym, aby PZU mocno spozycjonować na rynku szeroko pojętych oszczędnoœci klientów. Myœlimy o rebrandingu całego pionu. Bardzo nam zależy, by PZU było kojarzone nie tylko z polisš OC czy ubezpieczeniem domu, ale z ochronš życia, zdrowia i właœnie z oszczędnoœciami. W tym segmencie na razie nie wykorzystujemy w pełni potencjału i siły naszej marki. PZU TFI działało odrębnie od ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Chcemy, żeby ten obszar działał jako jedna całoœć.

Czy dacie jeden szyld polisom inwestycyjnym, funduszom w TFI, produktom emerytalnym?

Chcemy, by od strony biznesowej te obszary produktowe działały razem. Dodatkowo zamierzamy oferować tańsze rozwišzania inwestycyjne, bo reforma wymusi obniżenie cen. Sšdzę, że limit opłat za zarzšdzanie nowymi pracowniczymi programami kapitałowymi będzie benchmarkiem dla rynku.

Kiedy zaczniecie w pełni korzystać z bancassurance w Aliorze i Pekao?

Już niebawem. W PZU trwa dopracowywanie strategii, którš pokażemy najpewniej w listopadzie. Również Pekao pracuje nad nowš strategiš. Wkrótce nasi klienci doœwiadczš realnej współpracy z tymi spółkami i poczujš, że struktura właœcicielska zmieniła się nie tylko na papierze.

Klient banku zobaczy ofertę ubezpieczeniowš po zalogowaniu się na konto?

Nie chciałbym jeszcze mówić o konkretnych rozwišzaniach, ale chcemy oferować całe pakiety usług finansowych. Nowš ofertę skierujemy zwłaszcza do małych i œrednich firm, które pod tym względem sš w Polsce rynkiem niemal nietkniętym. Będę powtarzał, że obok rozwoju grupy w różnych obszarach rynku finansowego naszym głównym biznesem nadal sš ubezpieczenia. I będziemy je dalej rozwijać.

Czy utrzymacie dwucyfrowš dynamikę wzrostu z 2016 r. także w 2017?

Wyniki I kwartału pokazały, że możemy myœleć optymistycznie. W czwartek inwestorzy poznajš wyniki półroczne, ale generalnie tendencja jest taka, że klienci chcš się ubezpieczać w PZU. Natomiast nie można tylko potęgować wzrostu sprzedaży. Musimy pamiętać o rentownoœci. Widać, że zaufanie klientów do firmy i jej zarzšdu jest wyjštkowo wysokie.

Ostatnio PZU cieszy się też zaufaniem inwestorów. Po uwzględnieniu dywidend kurs akcji jest na szczytach.

Inwestorzy najwyraŸniej uważajš, że strategia spółki jest słuszna i przynosi efekty. Widzš też możliwoœci rozwoju PZU jako lidera rynku finansowego w regionie.

Inwestorzy liczš też zapewne na to, że dzięki hossie PZU pochwali się solidnym wynikiem inwestycyjnym.

Nie mogę tego komentować przed publikacjš wyników półrocznych. Wynik inwestycyjny w I kwartale był faktycznie bardzo dobry. Ważne, żeby przypomnieć, iż PZU nie jest hedge fundem, nie zależy nam, by w hossie bić rekordy wyniku inwestycyjnego, a za chwilę wraz z bessš skarżyć się na straty. Bardziej zależy nam na stabilnoœci portfela, która pozwoli zagwarantować, że zobowišzania ubezpieczeniowe zostanš dotrzymane, bo to sedno naszej działalnoœci.

Czy strategia dywidendowa zostanie utrzymana?

Tak, chcemy, by PZU pozostało spółkš dywidendowo-wzrostowš. Będziemy starali się dzielić z inwestorami maksymalnym zyskiem, tak aby co roku posiadacz akcji PZU dostawał większš dywidendę niż w roku poprzednim.

Czy Bank Pekao też będzie dzielił się zyskami tak hojnie jak dotychczas?

Chcemy dać szansę zarzšdowi na wypracowanie nowej strategii. Z punktu widzenia inwestora dywidenda jest korzystna, tylko jeœli jest powtarzalna. Jako największy akcjonariusz Pekao widzimy, że bank poczynił zbyt mało inwestycji w utrzymanie swojej pozycji rynkowej na przyszłoœć, zwłaszcza w obszarze technologii. Czy spodziewamy się, że inwestycje, które sš potrzebne, mogš przełożyć się na poziom dywidendy? Na to i inne pytania odpowie strategia właœnie przygotowywana przez zarzšd Pekao. My nie jesteœmy zainteresowani, w przeciwieństwie do inwestora zagranicznego, wyłšcznie wycišgnięciem zainwestowanego kapitału, liczymy na stabilny rozwój spółki w przyszłoœci.

Czy w przypadku Aliora też będziecie tak cierpliwi?

W Aliorze pokładamy te same nadzieje co w Pekao, ale to zupełnie różne spółki. Alior ze strategiš cyfrowego buntownika przeskoczył pod względem innowacji rywali. W tym banku nie ma więc problemu z inwestycjami w technologie. Natomiast Alior ma wcišż przed sobš długš drogę rozwoju jako korporacja. Pekao pod tym względem jest z kolei bardzo dobrze „poukładany".

Szukacie jeszcze jakichœ podmiotów do przejęć?

Kolejnego banku PZU na pewno kupować nie będzie. Nasze banki sš jednak niezależnymi spółkami, więc nie jest wykluczone, że któryœ z nich uzna, że przejęcie konkurenta ma sens. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Konsolidacja polskiego rynku bankowego będzie kontynuowana i nic nie stoi na przeszkodzie, by Alior bšdŸ Pekao brał w niej udział. Ważne sš jednak warunki zakupu. Warunki przejęcia Raiffeisena były najwidoczniej niesatysfakcjonujšce. Jeœli pojawi się aktywo o bardzo ciekawej wycenie, nie widzę przeszkód do przejęcia.

W I kwartale PZU osišgnšł pierwszy raz od lat rentownoœć w segmencie komunikacyjnych polis OC. Utrzymacie jš do końca roku?

Stabilna dochodowoœć każdej linii biznesowej jest podstawš naszej działalnoœci. Mam nadzieję, że wycieczka rynku w teren, na którym wszyscy gracze dokładali do biznesu, już się nie powtórzy. Silny wzrost cen polis, który ostatnio obserwowaliœmy, to klasyczny efekt jo-jo po solidnym odchudzaniu. I jedno, i drugie nie ma nic wspólnego ze zdrowym działaniem. Na szczęœcie powoli wracamy do fundamentów. PZU udało się osišgnšć rentownoœć w tym segmencie, nie podwyższajšc cen polis w takim stopniu jak konkurencja. Ubezpieczyciel, który traci pienišdze na swojej działalnoœci, nie jest wiarygodnym gwarantem wypłaty zobowišzań. Dlatego będziemy utrzymywać się na plusie, ale bšdŸmy szczerzy: nigdy nie będzie to nasza najbardziej dochodowa linia biznesowa. Nie sš to produkty, na których osišgniemy wysokš rentownoœć. Będziemy jednak starali się jeszcze bardziej różnicować składkę i uzależniać od stylu jazdy kierowców.

CV

Paweł Surówka, w latach 2007–2013 doradca finansowy w Bank of America Merrill Lynch na region CEE. Od 2013 członek zarzšdu Boryszewa, od 2015 do stycznia 2016 szef bankowoœci korporacyjnej i inwestycyjnej PKO BP na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału. Szefem PZU został w kwietniu 2017.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL