Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Norbert van den Eijnden: Rynek nad Wisłš będzie rósł

Norbert van den Eijnden
materiały prasowe
Polska jest na ósmym miejscu w Europie pod względem wielkoœci floty finansowanej za pomocš leasingu operacyjnego. Dzięki tej formie finansowania rocznie wchodzi na rynek 40–50 tys. pojazdów – mówi prezes Alphabet International Norbert van den Eijnden.

Na rynku motoryzacyjnym słychać opinie, że trudno będzie utrzymać wzrost popytu na obecnym poziomie. Czy taka firma, jak Alphabet odczuje to w swoim biznesie?

Na razie nie obserwujemy niekorzystnych zmian, które mogłyby dotyczyć rynku detalicznego, a na rynku flotowym odnotowywany jest wzrost na poziomie ok. 5 proc. rocznie. Takiej dynamiki spodziewamy się także w cišgu kilku kolejnych lat. Polska jest obecnie na 8. miejscu w Europie pod względem wielkoœci floty finansowanej przy pomocy leasingu operacyjnego i możemy oczekiwać, że tak jak do tej pory, polski rynek będzie rósł szybciej niż œrednia europejska. Dzięki tej formie finansowania rocznie wchodzi na rynek 40-50 tys. nowych pojazdów.

Czy w leasingu operacyjnym jest różnica między Polskš a resztš Europy? Jakich aut szukajš firmy?

Na rynku premium dominujš Audi, Mercedes, BMW, ale także Jaguar. W Europie sš kraje, gdzie auta z segmentu premium osišgajš nawet 30 procentowy udział we flotach. Ale na przykład w Holandii, Hiszpanii, czy Francji jest to już jedynie 9 proc. Oczywiœcie w tym wypadku wpływ ma sytuacja gospodarcza danego kraju oraz rodzaj floty. Dla przykładu we Francji nasz największy klient dysponuje prawie 15 tys. aut i jest wœród nich wiele małych samochodów. Jeœli natomiast mówimy o rynkach, gdzie dominujš firmy małe i œrednie, a floty liczš od 10 do 100 aut, to wówczas składajš się one najczęœciej z aut droższych. Innymi słowy struktury rynku sš bardzo zróżnicowane i przez to także typy aut znacznie się między sobš różniš. Najszybciej rosnšcym rynkiem w przypadku Alphabet jest Hiszpania, na drugim miejscu Polska, silny wzrost popytu zaobserwowaliœmy w 2016 roku także na rynku brytyjskim. Z kolei w Holandii możemy mówić o stagnacji, jednak trzeba zaznaczyć, że jest to już rynek dojrzały, gdzie leasing operacyjny posiada najgłębszš penetrację w Europie.

Jak pan powiedział rynek brytyjski dobrze sobie daje radę. Czy jednak sšdzi pan, że ta sytuacja zmieni się po Brexicie?

Tego tak naprawdę nikt nie wie. Coraz częœciej czytam, że opinie na temat konsekwencji Brexitu sš zbyt negatywne. Oczekuję jednak, że sytuacja, przynajmniej na jakiœ czas, może ulec pogorszeniu.

Czy wœród firm widać wzrost popytu na auta z napędem elektrycznym?

Musimy pamiętać o tym, że firmy wybierajšc pojazdy do swojej floty zawsze będš kierować się przede wszystkim ich kosztem. Jednoczeœnie jednak liczy się także wizerunek, w zwišzku z czym pojawia się coraz większy popyt na auta elektryczne. Taka przebudowa floty wymaga jednak odpowiedniej strategii. W Alphabet mamy narzędzia pomagajšce w analizie flot oraz wdrożeniu pojazdów elektrycznych, dzięki czemu jesteœmy w stanie okreœlić w jakich przypadkach wzięcie w leasing auta elektrycznego pozwoli firmie obniżyć koszty. Na każdym rynku mamy też do czynienia z innymi warunkami, dotyczšcymi choćby infrastruktury do ładowania czy cen energii, która np. w Niemczech jest dwukrotnie wyższa, niż we Francji. Do tego dochodzi jeszcze polityka podatkowa oraz pakiety zachęt, które najczęœciej obowišzujš na poszczególnych rynkach przez okreœlony czas.

Co jest szczególnego w waszym podejœciu do klientów?

Jak już wspomniałem mamy do tego odpowiednie narzędzia. Od dwóch lat korzystajšc z tzw.Net Promoter Score (NPS) prowadzimy nieustannie badania poziomu zadowolenia naszych klientów. Jest to proste i efektywne rozwišzanie, które nie wymaga odpowiadania na ogromnš liczbę pytań. Po kontakcie z klientem (np. przy wydaniu nowego pojazdu) prosimy go o wyrażenie swojej opinii na nasz temat w skali od 0 do10. Dzięki dwóm, trzem krótkim pytaniom okreœlamy jego zadowolenie, lojalnoœć oraz gotowoœć do polecenia nas innym. Warto też zaznaczyć, że wyniki NPS sš analizowane na bieżšco, dzięki czemu mamy możliwoœć natychmiastowej reakcji w sytuacji, kiedy z jakiegoœ powodu nasz klient nie jest usatysfakcjonowany.

W jaki sposób zmienia się ten biznes?

Można powiedzieć, że na samym poczštku leasing oznaczał po prostu finansowanie pojazdów. Z czasem został on rozbudowany o cały pakiet usług dodatkowych, a znaczenia nabrał TCO (total cost of ownership) czyli całkowity koszt użytkowania pojazdu. Obecnie jesteœmy na etapie transformacji, w której z czasem będzie się on zmieniał w TCM czyli w całkowity koszt mobilnoœci. Jako Alphabet jesteœmy na tę zmianę gotowi, dzięki usłudze AlphaFlex, która właœnie pojawiła się w naszej międzynarodowej ofercie. Polega ona w skrócie na tym, że do naszej oferty wynajmu długoterminowego pojazdów włšczony jest także koszt alternatywnych œrodków transportu. Takie rozwišzanie pozwala jego użytkownikom płacić jednš kartš za wszystkie usługi transportowe. W ten sposób firma może dać swoim pracownikom miesięczny budżet transportowy, który wedle uznania wykorzystajš oni na jazdę np. pojazdem współdzielonym, transportem publicznym czy rowerem.

Czy polski rynek jest gotowy na takie innowacje?

Polski rynek rozwija się z wprost niewiarygodnš prędkoœciš i bardzo szybko przyjmuje wszystkie nowe rozwišzania.

Niedawno Alphabet wszedł na rynek chiński, pod każdym względem największy na œwiecie. Czy tak jest również w waszym przypadku?

W Chinach obecnie praktycznie nie ma rynku leasingu operacyjnego. Istniejš natomiast firmy zajmujšce się finansowaniem zakupu samochodów i ten biznes kwitnie. Chcę wierzyć, że podobnie będzie w przypadku leasingu operacyjnego. Pytanie, czy rzeczywiœcie tak będzie - czy największš grupš klientów będš osoby prywatne, czy firmy? Mimo tych niewiadomych nie możemy sobie pozwolić na nieobecnoœć w Chinach. Grupa BMW, do której należy Alphabet, wprowadziła już na tym rynku leasing detaliczny, chociaż w naszym rozumieniu jest to obecnie raczej bank, niż usługa leasingowa. Naszym zamiarem jest już pod koniec tego roku zaoferować na tym rynku leasing operacyjny.

Jak wyglšdajš plany Alphabetu na najbliższy czas? Na co firma położy nacisk?

W naszej bieżšcej pracy tak jak do tej pory będziemy kładli nacisk na troskę o lojalnoœć klientów, tak aby chcieli do nas wracać po zakończeniu kontraktu. W perspektywie strategicznej będziemy dšżyli do ekspansji na kolejne rynki m.in. rozważamy Stany Zjednoczone. W Polsce, planujemy dalsze wprowadzenie nowych usług oraz rozwój obecnych, a w zwišzku z tym szybki awans kraju w naszym rankingu, nawet na 4-5 miejsce z obecnej 8. pozycji.

Jak pan widzi przyszłoœć car sharingu — wspólnej eksploatacji samochodów?

Jest to usługa, która już w tej chwili dynamicznie się rozwija, choć trzeba zaznaczyć, że stanowi ona przedsięwzięcie trudne, które wišże się ze znaczšcymi kosztami logistycznymi. Zwłaszcza publiczny car sharing jest nierozerwalnie zwišzany z zaufaniem do jego użytkowników. W praktyce oznacza to potrzebę regularnej kontroli pojazdów oraz liczenie się z koniecznoœciš blokowania możliwoœci korzystania z tej usługi niektórym użytkownikom. Sš to jednak detale operacyjne, a na podkreœlenie zasługuje fakt, że we wszystkich zachodnich miastach, w których został wprowadzony car sharing działa on bez większych problemów.

Na rynek leasingu coraz mocniej wchodzš marki masowe — Kia czy Hyundai. Jakie majš pana zdaniem szanse?

Marki te muszš przede wszystkim być w stanie zaoferować niezawodny produkt. Trudniej będzie im w takich krajach jak Francja czy Niemcy, ale z kolei np. Holandii coraz częœciej widzimy Hyundaie w leasingu operacyjnym. Podobnie też jest w Polsce. Generalna zasada w większoœci krajów europejskich jest taka, że największe powodzenie majš marki premium oraz te, produkowane w danym kraju.

CV

Norbert van den Eijnden ma ponad 20 lat doœwiadczenia w branży leasingowej. Pracował m.in. w Mercedes-Benz, Volvo Leasing, Athlon Car Lease International i BMW Financial Services. Od 2009 r. jest prezesem Alphabet International. To jeden z czterech największych dostawców usług Car Fleet Management w Europie, reprezentowany w 19 krajach i finansujšcy obecnie flotę 650 tys. samochodów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL