Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Siła Gremi International wzrośnie skokowo

Inwestycja Gremi i Six Senses w Brazylii – wizualizacja
Rzeczpospolita
- Udało mi się œcišgnšć luksusowy brand hotelarski na nowy kontynent, skala przedsięwzięcia jest gigantyczna, a siła Gremi International wzroœnie wielokrotnie – mówi Grzegorz Hajdarowicz, przedsiębiorca, Konsul Honorowy Brazylii w Polsce. Grupa Grzegorza Hajdarowicza pozyskała właœnie do współpracy Six Senses, czołowš markę hotelarskš segmentu premium. Do 2021 roku w Baia Formosa w Brazylii powstanie kompleks wypoczynkowy wysokiej klasy.

Co przekonało Six Senses do projektu Eco Estrela?

Grzegorz Hajdarowicz: Wirtualna rzeczywistoœć. Pokazałem szefowi Six Senses naszš lokalizację za pomocš okularów VR w marcu tego roku na targach nieruchomoœci w Cannes. W lipcu mieliœmy już podpisany list intencyjny, a teraz podpisane zostały potężne umowy.

Oczywiœcie, wspaniałš robotę wykonała polska ekipa, która jest na miejscu w Brazylii, i najlepsi partnerzy, jak amerykański oddział kancelarii Greenberg Traurig, kancelaria Koury Lopes Advogados z Sao Paulo i nasz doradca branżowy PKF z Wiednia.

To ogromna satysfakcja, bo Six Senses jest liderem segmentu resortów premium. Wspólnie stworzymy nowš luksusowš destynację na turystycznej mapie œwiata. Mam tym większš satysfakcję, że wielu ludzi nie wierzyło w projekt Eco Estrela traktujšc go jako fanaberię i zwykły kokosowy biznes. Teraz to będš prawdziwe kokosy. Udało mi się œcišgnšć luksusowy brand hotelarski na nowy kontynent, skala przedsięwzięcia jest gigantyczna, a siła Gremi International wzroœnie wielokrotnie. Dlatego w kontekœcie gospodarczym uważam się za polskiego Krzysztofa Kolumba.

Skšd wzięła się plaża w portfelu grupy i pomysł stworzenia turystycznego raju?

Geneza projektu sięga 2002 r., kiedy spędzałem z rodzinš wakacje na Sardynii i zobaczyłem Porto Cervo, kurort zbudowany w latach 50. ubiegłego wieku od zera na skalistym wybrzeżu kupionym przez księcia Karima Agę Khana. Miejscowi pukali się w czoło, a ksišżę stworzył nowš jakoœć luksusowej turystyki.

Od dawna też myœlałem o dywersyfikacji geograficznej, zaczšłem więc rozglšdać się za miejscem, w którym można byłoby zrealizować projekt w podobnym duchu. Szukałem najpierw w Wenezueli, a w 2007 r. uprawiajšc kite surfing odkryłem tę niesamowitš lokalizację w Brazylii. Negocjacje trwały dwa lata, póŸniej trzeba było wyprostować skomplikowanš sytuację formalnš, uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego, przygotować koncepcję zabudowy i uzyskać pozwolenie. No i największa sztuka – pozyskać pierwszego poważnego partnera branżowego. Minęło osiem lat od nabycia ziemi do zawarcia umowy z prestiżowš markš hotelarskš. To rekord œwiata i œwiadczy o tym, że pomysł i miejsce były trafione.

KCI, giełdowa spółka z pana portfela, informowała o możliwym zaangażowaniu się w projekty nieruchomoœciowe w Brazylii. Czy będzie mieć swój udział w tym przedsięwzięciu?

Na tym etapie nastawiamy się na bezpoœrednie rozmowy z inwestorami, jeszcze w tym miesišcu w Zurychu rozpoczynamy road show. Myœlę, że gdybyœmy mieli kiedykolwiek sięgać po kapitał z giełdy na ten projekt, to raczej nie byłaby to Giełda Papierów Wartoœciowych w Warszawie.

Współpraca z Six Senses oznacza zagospodarowanie tylko częœci terenu. Kiedy kolejne etapy?

Sojusz z Six Senses sprawi, że na pewno zwiększy się zainteresowanie międzynarodowych inwestorów. Rajskie warunki, jakie tu mamy, sprzyjajš nie tylko wypoczynkowi, ale też kreatywnemu myœleniu i pracy: mamy w planach utworzenie hubu technologicznego. Powstanie też klub polo – ten sport jest niezwykle popularny w Brazylii i Argentynie.

„Wszystkie wskaŸniki makroekonomiczne wskazujš, że gospodarka kraju się rozpędza i kryzys mamy już daleko za sobš” – pisał w „Rzeczpospolitej” prezydent Brazylii Michel Temer. Podziela pan tę opinię?

Gospodarka brazylijska idzie do przodu, jestem przekonany, że amerykański fundusz Pegasus nie angażowałby się w inwestycję, gdyby nie miał optymistycznych zapatrywań w tej kwestii. Uważam, że projekt ten stworzy wyjštkowy standard w całej Ameryce Południowej i uœwiadomi Brazylii jaki potencjał tkwi w turystyce. Dzisiaj Brazylia kompletnie tego nie wykorzystuje. Czas zaczšć – cieszę się, że z naszym udziałem.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL