Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i opinie

Na rynku pracy powieje chłodem

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Z najnowszego raportu Manpower wynika, że maleje różnica między tymi firmami, które chcš zatrudniać, a tymi, które planujš zwalniać. Czy to oznacza, że na rynku pracy dobrze już było? Niekoniecznie.

Pracodawcy, widzšc, jakie problemy napotykajš w pozyskiwaniu pracowników, wolš poczekać, niż podnosić wynagrodzenia. Może to niestety oznaczać, że po wstrzymaniu w ubiegłym roku inwestycji teraz częœć przedsiębiorstw zdecyduje się na zamrożenie zatrudnienia.

Zmianom podlega nie tylko rynek pracy, ale też cała gospodarka. W modzie sš teraz innowacje i optymalizacje. I nie chodzi tu tylko o outsourcing. Nowoczesne technologie i najnowsze rozwišzania powodujš, że niekoniecznie musimy zatrudniać nowe osoby. Częœć zadań wykona komputer/robot/dron czy aplikacja, a częœć pracy zlecimy w centrum usług wspólnych.

Przed Ukraińcami właœnie otwiera się bezwizowy ruch Unii Europejskiej. Wg szacunków w Polsce pracuje około 1 mln naszych wschodnich sšsiadów, ale latem podczas prac sezonowych ich liczba roœnie o kolejne setki tysięcy. Nasze budownictwo, rolnictwo czy ogrodnictwo nie jest w stanie funkcjonować bez pracowników z Ukrainy. Czy teraz nasz rynek zostanie zalany przez kolejnš falę siły roboczej z tego kraju? Wštpliwe.

Po pierwsze, ruch bezwizowy dotyczy posiadaczy paszportów biometrycznych, a na taki dokument się czeka. Po drugie, Polska dla Ukraińca nie jest tak atrakcyjna jak Niemcy czy Czechy. Oczywiœcie nasz kraj jest atrakcyjny ze względu choćby na geograficznš bliskoœć. Częœć z Ukraińców zdecyduje się przyjechać. I by może na tę falę kolejnych sšsiadów ze wschodu czekajš polskie firmy, które nie sš w stanie pozyskać i utrzymać pracownika.

To, że na rynku pracy rysuje się lekkie ochłodzenie, niekoniecznie musi oznaczać pogorszenie się wzrostu gospodarczego. Zabieganie o najmniej wykwalifikowanych pracowników i rywalizowanie niskimi kosztami pracy nie stworzy w Polsce gospodarki 4.0, do której tak bardzo aspirujš innowatorzy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL