Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i opinie

Wynajem zacznie podgryzać rynek kredytowy

ROL
Sprzedaż leasingowa w ostatnich co najmniej kilkunastu miesišcach w Polsce rosła szybciej niż kredytów. Dynamiczniejszy rozwój tego rynku był również widoczny w szybszym przyroœcie łšcznej wartoœci udzielonego przez firmy leasingowe finansowania w porównaniu z wolumenem kredytów sektora bankowego.
I nie można tu już mówić o efekcie niskiej bazy, bo na koniec I półrocza 2016 r. wartoœć aktywnego portfela leasingowego sięgnęła ponad 97 mld zł, czyli była niewiele mniejsza niż wolumen kredytów inwestycyjnych wynoszšcy wtedy 107 mld zł. Uroki leasingu poznali zarówno klienci, jak i banki, które majš w swoich grupach firmy leasingowe. Leasing ma kilka przewag nad kredytem: to szybkoœć realizacji inwestycji, mniej formalnoœci, możliwoœć odebrania przedmiotu leasingu w krótkim czasie oraz prostsze rozliczenia księgowe. Uproszczone procedury stosowane sš np. w najmie pojazdów, przez co klienci mogš otrzymać finansowanie łatwiej niż w przypadku kredytów. Znaczenie ma również większa elastycznoœć oraz w pewnych przypadkach korzyœci podatkowe. Z kolei dla banków i firm leasingowych spore znaczenie ma to, że ten rodzaj finansowania oparty jest bezpoœrednio na aktywach, zatem jest bezpieczniejszy niż portfel kredytowy. Rynek leasingowy napędzać mogš w większym stopniu klienci indywidualni (tzn. nie ci, którzy prowadzš działalnoœć gospodarczš, bo ta grupa już chętnie korzysta z wynajmu), dla których zaczyna pojawiać się coraz więcej ofert w segmencie samochodowym. Ważne dla całego rynku leasingowego będzie oczekiwane przyspieszenie inwestycji w drugiej połowie roku. Może się okazać, że niebawem wartoœć portfela leasingowego przekroczy wolumen kredytów inwestycyjnych. Przewaga leasingu może wzrosnšć, szczególnie jeœli banki, już dotknięte podatkiem od aktywów, przez co mniej rentowne i stojšce w obliczu coraz większych wymogów kapitałowych, w którymœ momencie będš musiały przykręcić kurek z kredytami, szczególnie gdyby gospodarka spowolniła, a koszty ryzyka wzrosły.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL