Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynagrodzenia

Minimum prawie jak we Francji

Fotorzepa, Mateusz Pawlak
Wynagrodzenie minimalne sięgnie ponad 47 proc. przeciętnego. Będzie to jeden z najwyższych poziomów w UE.

W 2018 r. minimalna miesięczna płaca będzie wynosić 2100 zł brutto – zdecydował we wtorek rzšd. W porównaniu z prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem w całej gospodarce sięgnie już ok. 47,3 proc. Jeszcze dziesięć lat temu relacja ta wynosiła 38 proc. Rzšd ustalił też, że minimalna stawka godzinowa wyniesie 13,70 zł.

Płacowe minimum na poziomie ponad 47 proc. œredniej mocno zbliża nas do najbardziej „hojnych" pod tym względem państw. Do tej grupy należš Francja (gdzie według danych OECD za 2015 r. płaca minimalna sięga 50 proc. tej przeciętnej), Słowenia (49 proc.) czy Luksemburg (45 proc.). Relatywnie najniższy poziom minimalnych zarobków OECD notuje w Czechach, Grecji i Hiszpanii (31–33 proc.).

W Polsce najniższe zarobki rosnš szybko (od 2007 r. zwiększyły się już o 114 proc.), m.in. ze względu na wskazanie w odpowiedniej ustawie, iż docelowo majš one sięgać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Tego celu bardzo pilnujš zwišzki zawodowe, choć zdaniem organizacji przedsiębiorców trzeba być z tym bardzo ostrożnym. Zdaniem BCC zmiany płacy minimalnej powinny być przede wszystkim zwišzane ze wzrostem wydajnoœci pracy. – Relacja płac musi odzwierciedlać wydajnoœć pracowników – podkreœla Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. – Jeœli płaca minimalna jest wyższa, skłania to przedsiębiorców do nieoficjalnego zatrudniania pracowników.

Pod względem nominalnej wysokoœci płacy minimalnej Polska zajmowała 11. miejsce w UE (na 21 państw, które stosujš taki mechanizm), a po uwzględnieniu poziomu cen – 9.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL