Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynagrodzenia

"Moja Praca": Najbardziej opłacalne profesje dla absolwentów

Fotolia
Specjalistów od nowych technologii potrzebuje dzisiaj praktycznie każda firma. Nic dziwnego, że ich zarobki sš najwyższe.

Warto się kształcić i zdobywać unikalnš wiedzę – dzięki niej w pierwszej pracy po studiach można zarabiać 70–80 proc. przeciętnej płacy w Polsce. Dla porównania – zarobki przy pracach prostych to najczęœciej minimalne wynagrodzenie, czyli mniej niż połowa przeciętnej płacy.

Już samo ukończenie wyższej uczelni pozwala zarobić o 1400 zł więcej, niż dostaje osoba, która takiego wykształcenia nie ma – wynika z raportu przygotowanego przez portal Pracuj.pl „Dobra pensja na start". Oczywiœcie to dane œrednie i nie wszyscy mogš liczyć na tak dobre wynagrodzenie. – Nie każdy absolwent studiów pracuje od razu w swoim zawodzie, częœć nigdy nie podejmuje pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia – komentuje Artur Kobyliński, analityk danych w Pracuj.pl. – Duży wpływ na wysokoœć zarobków ma także miejsce pracy, a przede wszystkim – kierunek studiów.

Które kierunki sš najbardziej intratne? Według raportów płacowych pierwsze miejsca zajmujš specjalizacje zwišzane z IT. Tutaj nawet przy stosunkowo niewielkim, bo mniej niż trzyletnim, doœwiadczeniu na rynku pracy przeciętne zarobki sięgajš 5,7 tys. zł brutto. Drugie miejsce przypadło elektronice i telekomunikacji – 4,9 tys. zł. Sporo zarobić też mogš spece od automatyki i robotyki oraz lotnictwa i kosmonautyki – œrednio po 4,7 tys zł. – Mamy więc potwierdzenie powszechnie znanego już obrazu rynku pracy; specjaliœci IT sš w œcisłej czołówce najbardziej poszukiwanych pracowników, a za takim popytem muszš iœć adekwatne pensje – twierdzi Kobyliński.

Czytaj również: Jak skutecznie szukać pierwszej pracy

Wœród specjalizacji, które dajš ponadprzeciętne zarobki tuż po studiach, można znaleŸć także elektrotechnikę, inżynierię biomedycznš i matematykę. Bardzo podobnie wyglšda lista topowych specjalizacji w grupie osób z większym doœwiadczeniem, czyli od trzech do szeœciu lat. Oznacza to, że sš specjalizacje, w których niemal od samego poczštku kariery zarabia się powyżej œredniej krajowej, a wraz ze stażem pracy wynagrodzenie adekwatnie roœnie. Listę kierunków o najwyższych zarobkach dla osób z trzy–szeœcioletnim doœwiadczeniem ponownie więc otwierajš informatyka, elektronika, automatyka i robotyka.

Największe skok zarobków dotyczy inżynierii biomedycznej, matematyki i automatyki. Tu trzy lata więcej doœwiadczenia oznacza płace prawie 40 proc. wyższe.

Czytaj również: Gdzie najlepiej zaczynać karierę

Nie wszystkim jest jednak tak dobrze. Częœć specjalizacji nie daje dużych szans na wysokie zarobki na poczštku kariery zawodowej. Absolwenci fizjoterapii zarabiajš np. przeciętnie 2,9 tys. zł brutto. Ci po historii – 3 tys. zł. Niewiele wyższe œrednie płace (3,2–3,3 tys. zł) sš po studiach zwišzanych z biologiš, pedagogikš, geografiš czy kosmetologiš.

W tej grupie najwięcej na starcie zarabiajš absolwenci administracji – 3,5 tys. zł. Jednak po kilku latach ich przeciętna płaca jest tylko o ok. 200 zł wyższa. Przeciętne pensje osób po najsłabiej opłacanych kierunkach (nawet z kilkuletnim doœwiadczeniem) nie przekraczajš 4 tys. zł brutto. To raptem o 20 proc. więcej niż w pierwszym okresie kariery.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL