Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynagrodzenia

Na Islandii mężczyźni nie mogš zarabiać więcej niż kobiety

Od 1 stycznia Islandia zabroniła płacić więcej mężczyznom niż kobietom.

Islandia jest pierwszym krajem na œwiecie, gdzie prawo wymaga od firm, by tak samo płaciły pracownikom obojga płci.

W zeszłym roku parlament Islandii przyjšł ustawę, która wymaga od firm państwowych i prywatnych udowodnienia, że zapewniajš równe płace kobietom i mężczyznom za wykonanie tej samej pracy.

Ustawa zakazuje wszelkiej dyskryminacji nie tylko finansowej z powodu płci, ale także z powodu rasy, religii, niepełnosprawnoœci, wieku i orientacji seksualnej. Firmy i instytucje zatrudniajšce 25 lub więcej pracowników będš musiały złożyć zobowišzanie o stosowaniu programu równych wynagrodzeń.

Ustawa przewiduje także, że firmy prywatne i urzędy będš musiały poddać się audytom i uzyskać certyfikat potwierdzajšce, że zapewniajš równe płace. W przeciwnym wypadku grożš im wysokie grzywny.

Już kilka lat temu Islandia została uznana przez Œwiatowe Forum Ekonomiczne (WEF) za najbardziej równy pod względem płci kraj na œwiecie. WEF uważa, że Islandia może jako pierwsza całkowicie zlikwidować przepaœć ekonomicznš między kobietami i mężczyznami. W 2016 r. w Islandii różnica w płacach wynosiła 13 proc. W USA różnica wynosi 20 procent

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL