Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynagrodzenia

Biedronka rusza z podwyżkami

materiały prasowe
Od stycznia od 200 zł do 550 zł brutto rosnš pensje w tej sieci handlowej. To już czwarta podwyżka pensji w Biedronce w cišgu dwóch lat.

Jeronimo Martins Polska, czyli właœciciel Biedronki podaje, że skala podwyżek zależy od lokalizacji, stażu pracy i konkretnego stanowiska. Dostanš je pracownicy zatrudnieni w sklepach oraz centrach dystrybucyjnych od stycznia 2018 r. W firmie pracuje 65 tys. osób.

Wœród grup objętych styczniowymi podwyżkami w Biedronce sš sprzedawcy-kasjerzy, zastępcy kierowników sklepów, kierownicy sklepów, magazynierzy, magazynierzy kompletacji oraz inspektorzy w centrach dystrybucyjnych. W sumie podwyżkami objętych zostało ponad 60 tys. osób zatrudnionych w JMP.

- Mamy œwiadomoœć tego, jak ważna dla budowy zaufania klientów jest satysfakcja naszych pracowników. Budujšc konsekwentnie pozycję Biedronki jako pracodawcy pierwszego wyboru w sektorze handlowym, dzięki tym podwyżkom chcemy docenić wkład naszych pracowników w rozwój całej firmy - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarzšdu Jeronimo Martins Polska.

Styczniowymi podwyżkami zostanš objęci wszyscy sprzedawcy-kasjerzy. Osoby rozpoczynajšce pracę w Biedronce na tym stanowisku na pełen etat będš mogły zarobić co najmniej 2650 zł brutto, wliczajšc w to nagrodę za brak nieplanowanych nieobecnoœci. Pierwszš podwyżkę otrzymajš już po roku pracy, natomiast po trzech latach kolejnš, dzięki czemu ich zarobki wzrosnš do co najmniej 2950 złotych brutto miesięcznie. W wybranych lokalizacjach kwoty te sš wyższe, przykładowo dla warszawskiego sprzedawcy-kasjera osišgajš wartoœć nawet 3550 zł brutto po trzech latach pracy. Ponadto każdy sprzedawca-kasjer może otrzymać dodatkowo do 500 zł brutto uznaniowej premii kwartalnej w zależnoœci od wyników.

Styczniowe podwyżki objęły również kadrę kierowniczš sklepów, która włšcznie z zastępcami kierowników sklepów liczy ponad 14 tys. osób. Biedronka podniosła także wynagrodzenia magazynierów i magazynierów kompletacji, którzy od 2018 r. w zależnoœci od stanowiska, stażu pracy oraz lokalizacji zarobiš od 3050 zł do 4 000 zł brutto przy uwzględnieniu nagrody za brak nieplanowanych nieobecnoœci w danym miesišcu. Te podwyżki dotyczš wszystkich 16 centrów dystrybucyjnych działajšcych w ramach sieci.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL