Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynagrodzenia

Amerykańscy prezesi zarabiajš najwięcej

Bloomberg
Prezesi zarzšdów amerykańskich spółek zarabiajš o wiele więcej niż ich odpowiednicy za granicš, a rozpiętoœć między ich wynagrodzeniami i œredniš zarobków pracowniczych w USA jest większa niż w innych krajach.

W największych giełdowych spółkach w Stanach Zjednoczonych prezesi zarabiajš œrednio 14,3 mln USD rocznie, ponad dwa razy więcej niż ich kanadyjscy odpowiednicy i 10 razy więcej niż prezesi indyjskich spółek.

A szefowie spółek wchodzšcych w skład indyjskiego indeksu Sensex zarabiajš 229 razy więcej niż wynosi œrednie wynagrodzenie ich pracowników. To druga na œwiecie pod względem wielkoœci rozpiętoœć wynagrodzeń po amerykańskiej wynoszšcej 265 razy. Najmniejsze różnice w wynagrodzeniach sš w Norwegii i Austrii. Prezesi spółek z norweskiego indeksu OBX zarabiajš œrednio 1,28 mln USD rocznie, prawie tyle samo wynosi dochód 20 pracowników. JB

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL