Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynagrodzenia

Listonosze dostanš prawie 1 tys. zł premii

Fotorzepa, Michał Walczak
Zarzšd Poczty Polskiej (PP) i zwišzkowcy dogadali się wreszcie odnoœnie nowego regulaminu premiowania.

Największe zwišzki zawodowe (ZZ Pracowników Poczty oraz „Solidarnoœć”) zawarły porozumienie, na podstawie którego pracownicy okienek i listonosze będš mogli otrzymać nawet 950 zł brutto premii kwartalnie. Pierwsze pienišdze na konta pocztowców trafiš w II kw. 2017 r. Podpisane porozumienie przewiduje wpływ indywidualnych wyników pracy na wysokoœć tej częœci wynagrodzenia. W przypadku doręczycieli i pracowników sortowni prawie 2/3 premii będzie stanowiła premia czasowo-jakoœciowa, na której wysokoœć wpłynie jakoœć wykonywanej pracy i zaangażowanie, a także liczba przepracowanych dni w danym miesišcu. Do tego dojdzie premia zadaniowa wypłacana, jeœli zarówno pracownik, jak i jego jednostka organizacyjna zrealizujš zaplanowane na dany okres zadania. Dodatkowo, gdy firma w danym kwartale osišgnie zakładany wynik na poziomie co najmniej 100 proc., wszystkie osoby, które otrzymały premię zadaniowš, dostanš gratyfikację w postaci premii wynikowej. - Premie to konieczny element wynagradzania i motywowania pracowników. Porozumienie jest niełatwym kompromisem pomiędzy uzasadnionymi oczekiwaniami pracowników naszej firmy i jej trudnš sytuacjš finansowš - komentuje Przemysław Sypniewski, prezes PP.

Poprawa warunków pracy i wynagrodzeń jest jednym z filarów nowej strategii Poczty, przyjętej w marcu przez Radę Nadzorczš. Przedstawiciele spółki podkreœlajš, że stabilne zatrudnienie, płace adekwatne do kompetencji i wymagań rynku sš priorytetem działań zarzšdu.

Œrednie miesięczne wynagrodzenie listonoszy z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalno-rentowymi oraz premiš rocznš wynosi obecnie 2818 zł.  Listonosze miejscy œrednio otrzymujš miesięcznie prawie 2825 zł brutto, a wiejscy ok. 2808 zł brutto.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL