Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wydawnicze Premiery Miesišca

Gdybyśmy tylko chcieli posłuchać… („Dziewczyna z daleka”, Wydawnictwo Novae Res 2017)

Sulistrowice, Dolny Œlšsk. Tuż przed domem pani Nataszy – kobiety nazywanej przez większoœć tubylców pogardliwie „starš Niemrš” – jej wnuczka Lena znajduje ciało młodego mężczyzny. Szczęœcie w nieszczęœciu – jedyny zgon, jaki ów delikwent zaliczył, to ten alkoholowy. Doœć szybko trafia do szpitala, gdzie wraca do sił. Tymczasem z jego dokumentów wynika, że nazywa się Artur Adams i jest Brytyjczykiem, który z niewyjaœnionych przyczyn przybył pod dom kobiety, przynoszšc z sobš garœć starych fotografii oraz srebrnš piersiówkę pamiętajšcš wojenne czasy.

Tak rozpoczyna się najnowsza powieœć Magdaleny Knedler pt. „Dziewczyna z daleka” (Wydawnictwo Novae Res).

 

 

 

 

To nie tak, że młodzieniec spił się jej zawartoœciš – ta piersiówka przywodzi Nataszy na myœl przeszłoœć. Skrywanš przed rodzinš i bliskimi w najgłębszej tajemnicy. Na dodatek takš, zgodnie z którš ów chłopak absolutnie nie miał możliwoœci wejœć w posiadanie tego przedmiotu. Skšd ma zatem piersiówkę? Jak naprawdę wyglšdała skrywana przez Nataszę Silsterwitz historia? Artur Adams dšży do rozmowy ze starowinkš, by połšczyć jej wiedzę i zdobyte przez siebie informacje w jednš, spójnš opowieœć: o miłoœci, zdradzie i Syberii…


Magdalena Knedler kreœli przed nami słodko-gorzkš, opartš na wielu autentycznych historiach, opowieœć o ludziach, których wojna nie tylko rozdzieliła, ale i rozsiała w różne miejsca na œwiecie, w tym do syberyjskich łagrów. Stopniowo odkrywamy realia tamtego smutnego okresu historii œwiata, zarazem odkrywajšc historię kobiety, która pokochała pewnego mężczyznę z ufnoœciš i przekonaniem, że będš żyli długo i szczęœliwie. Tymczasem los przygotował dla nich inny zestaw kart w tej grze…
„Dziewczyna z daleka” momentami bawi, jednak w ogromnej częœci jest to poważna, nieco smutna, ale przede wszystkim ambitna opowieœć o przekleństwie wojny, syberyjskich realiach, życiu w czasach okupacji. To historia, którš wielu z nas mogłoby usłyszeć od swoich dziadków lub pradziadków – pod warunkiem, że chcielibyœmy posłuchać. No, i zakładajšc, że nie zamierzajš – jak ksišżkowa Natasza – skrywać tajemnicy, liczšc na to, że nie trzeba będzie jej nigdy wyjawiać.


Przemysław Garczyński, 3telnik.pl

ródło: Materiał partnera

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL