Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Widziane z regionu

Maratony tęgich głów w służbie miast

Firmy doceniły już tzw. mšdroœć tłumu. Samorzšdy dopiero odkrywajš zalety hackathonów.
DaftCode
Samorzšdy sięgajš po hackathony. Nowatorska forma współpracy ze startupami i wynalazcami to skuteczny sposób na łapanie innowacyjnych pomysłów.

Watykan

Wielogodzinne zmagania informatyków, innowatorów i tęgich głów to coraz popularniejsza metoda rozwišzywania konkretnych problemów, przed jakimi stajš firmy, miasta, a nawet ludzkoœć. Hackathony, bo o nich mowa, to swoiste maratony, podczas których naukowcy i startupy wymyœlajš nowatorskie rozwišzania. Najchętniej po takš formę rekrutacji talentów i wyłapywania innowacyjnych pomysłów sięgajš dziœ nowoczesne instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa z branży teleinformatycznej. Coraz częœciej dostrzegajš jš jednak również samorzšdy. W trakcie 24-godzinnej burzy mózgów eksperci sš w stanie opracować bowiem wiele mniej lub bardziej przełomowych koncepcji poprawiajšcych jakoœć życia w mieœcie – od stworzenia aplikacji usprawniajšcej komunikację publicznš, przez inteligentne boty, zastępujšce punkty informacyjne i infolinie, po oryginalne rozwišzania ograniczajšce iloœć smogu na ulicach.Miejskie hackathony to już stały element procesu pozyskiwania innowacji w takich metropoliach, jak Nowy Jork czy Amsterdam. Wykorzystać tzw. mšdroœć tłumu zdecydował się nawet Watykan. W miniony weekend zakończył się tam hackathon, w którym udział wzięli studenci z ponad 50 uniwersytetów. – Celem było zebranie ludzi z doœwiadczeniem technologicznym, biznesowym, socjologicznym i zogniskowanie ich potencjału do walki z wyzwaniami współczesnego œwiata – mówi Eric Salobir, ksišdz kierujšcy organizacjš Optic, koncentrujšcš się na rozwišzywaniu problemów etycznych za pomocš nowych technologii.

Kraków

W Polsce idea hackathonów została już dostrzeżona przez samorzšdy.– To doskonała okazja, aby w krótkim czasie wzišć na warsztat dany problem i skupić się na jego rozwišzaniu. Ponieważ czas konkursu jest ograniczony, programiœci starajš się, by ich rozwišzanie było jak najprostsze, a jednoczeœnie funkcjonalne – tłumaczy Grzegorz Koblański, prezes startupu Indoorway.Według niego wsparcie samorzšdów jest bardzo ważne dla innowacyjnych firm. – Choć reprezentujemy dwa inne œwiaty i podejœcia, przy hackathonach możemy się jednoczyć wokół kreowania i wdrażania innowacji, na których zyskujš wszyscy – przekonuje.Organizowane w Krakowie kolejne Smogathony, czyli hackathony koncentrujšce się na ekologii, wypromowały takš formę pozyskiwania innowacji. To właœnie dzięki tej inicjatywie głoœno zrobiło się np. o Airly, startupie, który online udostępnia mapę jakoœci powietrza w Polsce. Powstały dwa lata temu Airly uruchomił pierwsze swoje czujniki zanieczyszczeń właœnie w podkrakowskich gminach Zielonki i Wielka Wieœ. Wiktor Warchałowski, twórca Airly, nie ukrywa, że choć pomysł na sensory powstał wczeœniej, momentem przełomowym było wzięcie udziału w Smogathonie 2015. – Dał nam możliwoœć poznania wielu ludzi, nawišzania kontaktów, a przede wszystkim sprawdzenia naszej idei w œrodowisku biznesowym – wspomina.Wymiernych efektów Smogathonu jest wiele. W 2016 r. konkurs wygrał niemiecki Green City Solutions z projektem CityTree (z ang. miejskie drzewo). To instalacje z mchu, które w sposób efektywny oczyszczajš powietrze – z takš samš mocš jak ponad 270 drzew. Innowacje niemieckiego startupu, które wykorzystywane sš już w Oslo, Berlinie czy Paryżu, wyposażono w inteligentne czujniki dbajšce o nawodnienie i kondycję mchu, a także zasilajšce instalację panele słoneczne.Ubiegłoroczny krakowski Smogathon wygrał z kolei amerykański startup Artveoli, który opracował specjalne panele œcienne, zamieniajšce dwutlenek węgla w tlen. Zwycięzca otrzymał 100 tys. dol. Dużo, ale 75 proc. tej kwoty Artveoli ma przeznaczyć na wdrożenie innowacji właœnie w Krakowie.Stolica Małopolski w 2017 r. w tej formule postanowiła zebrać też od swoich mieszkańców wizję Krakowa przyszłoœci. M.in. na bazie wielogodzinnej prac KrakHack opracowano, przyjętš przez radnych w lutym, strategię rozwoju aż do 2030 r. Elżbieta Koterba, wiceprezydent Krakowa, wyjaœnia, że wybrano formę hackathonu, bo trafia ona do młodych osób, na których zdaniu i pomysłach miastu zależy. – Przygotowana na kilkanaœcie lat strategia musi odzwierciedlać ich marzenia, aspiracje i wizję Krakowa – podkreœla.

Wałbrzych, Gdynia

Innowatorzy w wielogodzinnych burzach mózgów z odsieczš przychodzš już wielu miastom w Polsce. Na mapie na dobre pojawiły się Lublin, Rzeszów, Warszawa (Climathon, Wawcode), Nysa, Płock (City Coders) czy Wałbrzych. Zorganizowany cztery miesišce temu I Wałbrzyski Software Hackathon zgromadził ponad 140 programistów (był jednš z największych tego typu imprez w Europie, zainicjowanych przez urzšd miasta). Dostali oni 40 godzin na stworzenie aplikacji, która poprawi jakoœć życia w mieœcie. Wygrał zespół devEffect. Opracował WałbrzyszAnkę – miejskiego bota do komunikacji z mieszkańcami, działajšcego na Messengerze. Potrafi on doradzić, co zrobić, by wyrobić okreœlony dokument, lub co warto zwiedzić w mieœcie.A już w najbliższy weekend 60 programistów w cišgu 24 godzin spróbuje opracować mobilnš apkę, z której będš korzystać goœcie Akwarium Gdyńskiego i znajdujšcego się w tym mieœcie Centrum Nauki Experyment.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL