Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

Dopłaty do węgla będš rosły

Bloomberg
Do 2030 r. wydamy ponad 154 mld zł na wsparcie energetyki węglowej – alarmuje WiseEuropa.

Jak obliczyli eksperci WiseEuropa, w latach 1990–2016 całkowite wsparcie dla polskiego węgla sięgnęło 230 mld zł. To oznacza, że rocznie na różnego rodzaju dopłaty do górnictwa i energetyki węglowej Polska wydawała œrednio 8,5 mld zł rocznie.

Autorzy raportu wzięli pod uwagę m.in. dopłaty do rent i emerytur górniczych, koszty restrukturyzacji spółek węglowych czy mechanizmy wynagradzania rezerw mocy w systemie elektroenergetycznym.

Eksperci przekonujš, że realizacja obecnej polityki energetycznej będzie skutkować zwiększeniem kroplówki dla branży węglowej. Z ich wyliczeń wynika, że w latach 2017–2030 możemy wydać na ten cel kolejne 154,8 mld zł. Z tego najwięcej, bo niemal 42 mld zł, popłynie na dopłaty do emerytur górniczych, a aż 38,2 mld zł na wsparcie rynku mocy (dopłaty dla wytwórców energii za gotowoœć do jej produkcji). Tym samym œrednie roczne wsparcie kierowane do węgla będzie o prawie jednš trzeciš wyższe niż w ubiegłym ćwierćwieczu.

– Pomocne w uniknięciu tak wysokiego rachunku za węgiel może być dostosowanie skali działania górnictwa do jego rzeczywistego ekonomicznego potencjału, włšczenie górników do powszechnego system ubezpieczeń społecznych oraz przekierowanie œrodków przeznaczonych na modernizację krajowej elektroenergetyk na dywersyfikację miksu energetycznego – podkreœla Aleksander Œniegocki z WiseEuropa.

Z kolei organizacje ekologiczne apelujš o wycofanie się z planów wprowadzenia rynku mocy. – To tylko kroplówka, która nie rozwišże problemów energetyki – uzasadnia Anna Ogniewska z Greenpeace'u.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL