Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Papież i prezydent Chin

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski Krzysztof Skłodowski
Z pozoru nie majš wiele wspólnego, jednak gdy przyjrzeć się bliżej...

Franciszek nie ma żadnej liczby po wybranym na czas papiestwa imieniu. Jest pierwszy, wczeœniej żadna z głów koœcioła nie nazywała się tak samo. Prezydent Chin Xi Jinping czasami bywa mylony z "jedenastym". Zdarza się, że dziennikarze w różnych miejscach œwiata odczytujš jego nazwisko jako zapis rzymskiej dziesištki i jedynki.

Z pozoru obu panów nie powinno łšczyć nic. Koœciół nie ma dobrych relacji z Chinami, spotyka na swojej drodze w Państwie Œrodka przeœladowania. Xi z kolei jest technokratš, który prowadzi swoje państwo twardš rękš. Gdy jednak przyjrzeć się bliżej, okazuje się, że papież Franciszek zaczyna proces transformacji koœcioła po dekadach oskarżeń o korupcję, pedofilię i sięganie po nieprzystajšce do instytucji bogactwo. Xi Jinping od poczštku sprawowania urzędu wszedł na drogę bezpardonowej walki z korupcjš wœród własnych urzędników. Każdy miesišc przynosi nowe informacje o wykrytych "tygrysach" i "muchach", skorumpowanych działaczach wyższego i niższego szczebla. Podczas, gdy rozliczenia z nadużyciami w Watykanie można liczyć na palcach jednej ręki, Xi idzie za ciosem zbierajšc ogromne żniwo swojej kampanii. Do tej pory 414 tys. członków partii zostało ukaranych za korupcję, ponad 200 tys. wytoczono procesy. Kilkoro zostało skazanych na œmierć.

Liczba obywateli społecznoœci obu przywódców jest także w miarę podobna. Katolików jest 1,2 mld, Chińczyków odrobinę więcej, bo 1,4 mld. Xi Jinping sięga po retorykę coraz bardziej odstajšcš od wytycznych partii. Mówi o chińskim œnie i przywołuje tradycyjne chińskie powiedzenia szerzšc na œwiecie obraz państwa nowoczesnego, ale jednoczeœnie opartego o stare zwyczaje.

"Koœcioły" obu przywódców wykazujš tendencje do kurczenia się. Wierni katoliccy odchodzš - w USA na jednego nowego notuje się szeœciu rezygnujšcych z wiary. W Ameryce Łacińskiej, która obecnie skupia 40 proc. wszystkich wiernych, w cišgu ostatnich 40 lat o blisko 1/4 zmniejszył się odsetek katolików. Partia Komunistyczna Chin także cierpi na powiększajšce się niedobory kadrowe. Widać je jednak w trochę innym kontekœcie. W kraju bowiem ostatnie miesišce przyniosły gwałtowny wzrost graczy na giełdzie, jednym słowem nowoczesnych wyznawców wolnego rynku, wobec oficjalnie zarejestrowanych członków KPCh. Dziœ tych pierwszych jest o kilka tysięcy więcej i liczba wcišż roœnie.

Franciszka i Xi łšczy także to, że obaj praktycznie w tym samym czasie odwiedzili Stany Zjednoczone z oficjalnš wizytš. Nie doszło do bezpoœredniego spotkania, jeszcze nie czas na budowanie porozumienia między Pekinem a Watykanem. Jednak wiadomoœci o tym, co danego dnia robił papież i z kim się spotkał przebijały popularnoœciš relacje o kolejnym dniu wizyty Xi Jinpinga. To, co łšczyły obu bardzo ważnych ludzi œwiata, jednoczeœnie ich podzieliło. Być może kiedyœ wydarzenia się odwrócš i podziały będš w stanie wpłynšć na połšczenie.

ródło: W Sieci Opinii

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL