Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Każdy może zmienić świat

Rafał Tomański
Fotorzepa
Zadanie na dziœ rodem z buddyzmu albo nowoczesnej tradycji coachingu. Jednak nie ma co szydzić z takiego postanowienia. Œwiat naprawdę można zmieniać na lepsze.

Przekonał się o tym Park Ki-Tae, założyciel południowokoreańskiej organizacji VANK. Postanowił sobie, że zawalczy o każdš nieprawidłowoœć stawiajšc jego kraj w niekorzystnym œwietle. Pierwsze efekty przyszły bardzo szybko - po liœcie wysłanym do National Geographic z proœbš o zmianę informacji odnoœnie długoœci trwania koreańskiej kultury szybko uwzględniono jego proœbę i magazyn przestał rozpowszechniać błędnš liczbę 700 lat. Łatwo poszło też z CIA, które usunęło niewiele bardziej przemawiajšce na korzyœć Południa tysišc lat. Park postanowił zwiększyć swoje starania.

Œwiatowe media na Koreę Południowš patrzš wcišż z lekkš nieufnoœciš. Z jednej strony znane sš przykłady korporacji, które kojarzy większoœć (jak Hyundai czy Samsung), nowoczesnej kultury w postaci hitu rapera Psy (teledysk do utworu "Gangnam Style" był tak popularny, że Youtube musiał zmienić algorytm, by wyœwietlać wyższš niż pierwotnie przewidziano liczbę odsłon), gospodarczej potęgi nazywanej jednym z azjatyckich tygrysów w latach 80. ubiegłego wieku, jednak pozostała częœć Korei spowiadać jest w trudnych do okreœlenia mrokach.

Organizacja VANK chce to zmienić, kraj ma bowiem się czym pochwalić. Koreański alfabet to jeden z pierwszych na œwiecie sposobów zapisu stworzony z rozmysłem, według konkretnego planu. Koreańska kuchnia zaczyna w oczach smakoszy mieć potencjał do zastšpienia japońskiej, uchodzšcej przez lata za wzór doskonałoœci. Korea walczy o uznanie w oczach œwiata i z dumš pokazuje to, co może wnieœć wiele dobrego do międzynarodowej kultury.

Niewiele ponad 6 dekad temu przez półwysep przetaczała się wojna. 3 lata i jeden miesišc przyniosły ponad 4 mln ofiar i ogromny niesmak większoœci stron bioršcych udział w konflikcie. Wojna w Korei była pierwszym poważnym sprawdzianem funkcjonowania ONZ w realiach po 1945 roku. Jedyny raz w historii udało się zjednoczyć w ramach wspólnego dowództwa sprzymierzonych sił, każdy z kontynentów wsparł Południe, nawet jeżeli kontyngent miał znaczenie symboliczne. Razem z Grekami walczyli Turcy, pokonywano historyczne urazy. W Korei służyli także Kolumbijczycy oraz Etiopczycy, choć powody ich obecnoœci były diametralnie różne. Obrona Południa przed szeroko rozumianymi komunistami z Północy miała pokazać, czy dotychczasowe mocarstwa kolonialne będš w stanie zatrzymać swoje byle tereny, czy po œwiecie rozleje się fala ogłaszania niepodległoœci.

Po latach obywatele państw, które brały udział w wojnie, przyjeżdżali na letnie igrzyska do Seulu. Był rok 1988, od zakończenia konfliktu minęło 35 lat. Północ pozostawała (i tak jest zresztš do dziœ) w stanie zawieszenia broni, nie podpisano pełnego rozejmu. Kraj, który bardziej pasował do klimatu apokalipsy, okazał się pełen rozwijajšcych się miast, soczystej zieleni i chętnych do działania przedsiębiorców. Korea Południowa bardzo potrzebowała œwiata, mogšc dać mu wiele w zamian.

Tak jest też do dziœ. Południe nie ustaje w wysiłkach zmierzajšcych do zjednoczenia z niedawnym wrogiem z Północy. Ponieważ koszty takiego procesu pozostajš bardzo trudne do oszacowania, wiadomo, że Korea będzie wymagała wsparcia nie tylko politycznego, ale także finansowego w tej kwestii. VANK ma konkretny plan, w jaki sposób zachęcić do siebie inne kraje. Systematycznie szkoleni sš nowi ambasadorzy koreańskiej kultury, organizacja nadaje im rozmaite tytuły w zależnoœci od specjalizacji. Można być odpowiedzialnym za działanie na rzecz zjednoczenia, krzewienia wiedzy historycznej lub zachęcać do koreańskiej literatury. Wystarczy szybki rzut na liczbę ksišżek dostępnych na temat półwyspu w księgarniach. Sš nieporównanie cieńsze i rzadziej spotykane niż te poœwięcone Chinom czy Japonii.

Korea chce wypromować się na skalę œwiatowš i dotrzeć do osób, które nie wiedzš nawet w jakich kategoriach jš postrzegać, nie ma mowy o przekonywaniu w ciemno. Na korzyœć Korei przemawia masa kulturowego dorobku, wielokrotnie docenianego jako Œwiatowe Dziedzictwo Ludzkoœci przez UNESCO. Wystarczy odrobina kreatywnoœci i chęć do działania. VANK rozdaje ponad 100 różnych materiałów promujšcych Koreę. Szkoleni sš ambasadorzy cyfrowi aktywnie zachęcajšcy do tej kultury w sieciach społecznoœciowych. To twitterowa dyplomacja nowej ery, ale nie w style przegadanego i napuszonego stylu większoœci polityków. Nikt też nie ociera się o œmiesznoœć czy krytykę. Wg VANK w najbliższych 4 latach szeregi organizacji zasili 4 tys. dyplomatów działajšcych w internecie.

Korea nie ustaje w wysiłkach. Warto reagować prostujšc nie tylko nieprawdziwe, ale i niepotrzebnie wprowadzajšce w błšd informacje np. o tym, że w kraju korzysta się z języka chińsko-koreańskiego, czy że japońskie fabryki i zakłady przemysłowe (w szczególnoœci kopalnia na wyspie zwanej Gunkanjima) służyły podczas wojny jako obozy pracy przymusowej dla Koreańczyków. Seul walczy także o zmianę nazwy Morza Japońskiego na Wschodnie oraz na terytorialnš przynależnoœć wyspy Dokdo. W tym celu rozdano do tysišca szkół na œwiecie własnoręcznie przygotowane przez VANK mapy globu zatytułowane "Change the World". Okazuje się bowiem, że zainteresowanie innych własnš kulturš ogromnie procentuje w przyszłoœci. Dlatego warto wierzyć w to, że nawet niewielkie kroki mogš zmienić kształt œwiata.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL