Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Długi Europy

Anna Kozicka–Kołaczkowska
archiwum prywatne
Hitler jasno okreœlał, gdzie leży niemiecki „Lebensraum – przestrzeń podboju poręcznie bliska

Gnieciuch podstawowy TVP zaczyniajš bełkoty zwane wiodšcymi dziennikarzami informacyjnymi wraz z masowo wyrojonymi pasjonatami kuchni, którzy od œwitu gotujš „na ekranie". Ten ulepek dopieprza się filmowš tandetš oraz konkursami i kabaretami dla debili. Następnie formuje się wałek i sieka się go maczetš reklamy na kluski do tuczu gęsi, których wštróbki przerabia się na pasztet.

W reklamie rej wodzi farmacja. Hemoroidy, biegunki, zaparcia, poty, gazy, zgnębione lowelasy,„infekcje ginekologiczne", „niewłaœciwa higiena" - ostentacyjna siara, obscena, skatologia, bród, smród i ubóstwo rzšdzš bez względu na porę dnia i kalendarz w telewizji „czeciej erpe". Ta specyfika prowadzi do zaniku obyczaju rodzinnych posiłków przy grajšcym telewizorze, a tym samym do zwyżki kultury narodu. I tu stwierdza się obecnoœć misji, do której TVP zobowišzuje Konstytucja.

Poziom TVP jest także Ÿródłem satysfakcji z polskiej wolnoœci. Gdy sieć zahuczy od sensacji, możemy bawić się grš – zgadywankš. Zatem wtedy, gdy na przykład, jakiœ nasz wysoki delegat wywinie orła defilujšc przed kompaniš reprezentacyjnš sił zbrojnych „formatu norymberskiego" (istnienie tego formatu promuje niejaka Hanna Lis) i gdy mamy tylko jedno pytanie: kiedy? Czyli zagadkę, czy wiodšcy bełkot poinformuje nas o tym „dziŸwieczorem" (jak mówi ), jutro, czy już pojutrze, w razie gdy sensacja uparcie iskrzy w sieci? Czy może nigdy? Uciecha z wolnoœci wynika z faktu, że mamy doœć swobodny internet. Jeszcze.

Ta gra - zgadywanka wcišga zwłaszcza w dzień, w którym Pan Prezydent Andrzej Duda, witany przez liczne tłumy, wygłosi rewelacyjne przemówienie. Wówczas korci nas pytanie, czy mowa Prezydenta pójdzie w TVP, a jeœli tak, to czy nada się na jedynkę w „Wadmoœciach" vel „Wiadomoœzczach" (jak tam nazywajš swój program)? Azaliż wygra w konkurencji z Prezydentem pijaczyna, który wjechał do rowu w Białostockiem, pożar, w którym oprócz stodoły o mało co nie spłonęła chałupa, turysta, któremu władzuchna z serca współczuje głupoty, czy może horrorystycznie, a rozdzierajšco cierpišce dziecko – specjalnoœć „ElŸbiety Byœzewskiej" (jak się sama oznajmia). Można też obstawiać, czy parę słów z oracji Pana Prezydenta upchnie się w ogonie pomiędzy niemowlęciem w beczce a księdzem–pedofilem, czy za pingwinkiem, który wykluł się z kurzego jajka. Ale i z jedynki w TVP wychodzi na ogół tyle, że słowa Prezydenta Dudy topi we wrednym sosie „Dobroœzoraćz" zawsze gotowa dopaœć na korytarzach najbardziej prostackich, nieudałych oblechów, których kariery z zapałem reanimuje i okrywa nimbem recenzentów. Typować te zagrania można w rodzinie i poza niš, więc ten trend informacji zaliczam do sukcesów polityki prospołecznej, a i prorodzinnej. Słowem – misja jest.

W zeszły pištek, w który Pan Prezydent Duda wspaniale, dyplomatycznie artykułował nasze racje w Berlinie, Beata Tadla odbębniwszy „Wiadomoœzczi" (jak powiada), zasiadła do programu „DziŸwieczorem" z Klausem Bachmannem - rodakiem naszych, niemieckich partnerów.

Program ten był recenzjš dyplomacji Prezydenta Dudy. Nie Frau Angeli, ani, uchowaj Boże, nobliwego Herr Gaucka, zasłużonego tym, że z własnej inicjatywy, w porę posiadł haki na tajne i jawne stalinięta i komuszęta, nie tylko enerdowskie zresztš. Herr Gauck zachował pozory kurtuazji wobec Prezydenta Polski doœć zgrabnie, a jednak i on, majšc na celu wrobienie nas w ponoszenie skutków kolonializmu, nie zawahał się sugerować braku „odwagi cywilnej i solidarnoœci", co powiedziane do kamer w obecnoœci goœcia zabrzmiało protekcjonalnie, niezbyt kulturalnie, ni nobliwie. Niemcom niełatwo wykaraskać się z roli zadufka i mentora.

W takim też właœnie, zacofanym stylu brzęczał w TVP głos niemieckiego politologa rzuconego na front wschodni. Co niepojęte – to gwiazda zespołu „Wiadomoœzczi" holowała swojego „goœzćza" w rejony doprawdy nieprzyzwoite, zmuszajšc go do utyskiwań, na jakież to niedosiężne salony nie puœcił się polski Prezydent z naszš racjš stanu oraz domagajšc się pouczeń, jak powinien On współpracować z rzšdem. Polskim rzšdem. Który łyka każdš, niemieckš parówkę. Wspólne natrzšsanie się z prób poszerzenia „formatu normandzkiego" o Polskę oraz satysfakcja z niemieckiego zwodu z użyciem Poroszenki, który migusiem dał głos na dywaniku Frau Angeli, by pokazać nam faka, szczególnie dosmaczyły zatrutš paróweczkę Tadli. Nic tylko wysłać trza nam kogo do porady i pouczeń dla Frau Merkel oraz Herr Gaucka w prime time niemieckiej Jedynki ARD.

Bo, gdy prawem absurdu wpisuje się nas na listę długów kolonialnych łupieżców, nie możemy pozwolić na zapomnienie, dlaczego Hitler nie roœcił pretensji do kolonii utraconych na innych kontynentach, a jasno okreœlał, gdzie leży niemiecki „Lebensraum" – przestrzeń podboju poręcznie bliska, do której taniej eksploatacji nie trzeba morskiej floty. Jako naród eksterminowany i grabiony przez niemal dwa wieki kolonizacji nie poczuwamy się do wspólnoty zobowišzań ani z kolonizatorami dalszymi, ani z bliższymi. Solidarnoœć ofiary z bezczelnym katem jest niemożliwa. Byłaby perwersjš.

Dosyć podtykania nam „europejskich" mistyfikacji. Czas mówić tylko o faktach. Wojnę mamy u wrót, tkwimy w sidłach Nordstreamu, niemiecka, arogancka, bezprawna akcja przeciw bazom NATO w Polsce wydaje nas na pastwę losu, czyni bezbronnymi, a hańbę europejskich, fikcyjnych gwarancji bezpieczeństwa dla podstępem rozbrojonej Ukrainy w mig skazano na zapomnienie.

Tak, w dniu 1 wrzeœnia, w rocznicę napaœci Niemiec na Polskę w 1939 roku mamy niezłš okazję, by przemyœleć relację œwiadka historii, uczestnika procesu norymberskiego i konferencji w Poczdamie, która choć tršci nieco stylistykš czasu swojego druku, jest prawdziwa:

„Z lat II wojny œwiatowej została mi w pamięci, symboliczna w tym względzie, koszmarna opowieœć o œmierci wielkiego, polskiego matematyka, profesora lwowskiego uniwersytetu Kazimierza Bartla (1882 – 1941). Był on w okresie dyktatury Józefa Piłsudskiego trzykrotnie premierem. Mieszkał we Lwowie, gdzie zastała go wojna i wkroczenie wojsk radzieckich. Jako uczony miał możnoœć kontynuowania wykładów. Jako polityk oczekiwał jak wybawienia nieuchronnego konfliktu niemiecko – radzieckiego. W 1941 roku chorował i w pamiętnym czerwcu przebywał w szpitalu, ale gdy weszli do miasta Niemcy poczuł się zdrowym i wbrew radom lekarzy wrócił do domu, argumentujšc – powtarzam słyszane w czasie wojny i po wojnie wiarygodne relacje -, że „chce z bliska zobaczyć znów Europę...". Tejże nocy niemieccy Europejczycy wycišgnęli z domu Kazimierza Bartla i rozstrzelali wraz z innymi profesorami Uniwersytetu Jana Kazimierza, którzy tak jak Bartel spali spokojnie w swych mieszkaniach „z powrotem w Europie"."

(Edmund Osmańczyk, „Rzeczpospolita Polaków", 1977)

ródło: W Sieci Opinii

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL