Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Między słowami

Rafał Tomański
Fotorzepa
Nie tylko w Polsce jest goršco. Rozgrzana do czerwonoœci atmosfera panuje także po drugiej stronie globu.

Na Półwyspie Koreańskim szaleje najgorętszy miesišc roku, tzw. sambok. W Japonii fala upałów nieprzerwanie trzyma mieszkańców archipelagu w mocnym uœcisku. Agencja odpowiedzialna za zapobieganie pożarom i klęskom żywiołowym informuje właœnie o 32 ofiarach œmiertelnych, które upał zabrał ze sobš podczas zaledwie 6 sierpniowych dni, między trzecim a dziewištym dniem miesišca. Ponad 11 tys. Japończyków wymagało pomocy medycznej ze względu na wysokš temperaturę utrzymujšca się na dworze.

To już drugi tydzień, w którym Japonia smaży się w niezwykle wysokich upałach. Liczba poszkodowanych bije rekordy niespotykane od poczštku prowadzenia statystyk i choć sięgajš one zaledwie 7 lat wstecz, tak wysokie temperatury w Japonii występujš nieczęsto. 35-stopniowy upał utrzymuje się w Tokio już 8 dzień, a prognozy na najbliższy tydzień zakładajš niewielki spadek o jeden lub dwa stopnie.

Mieszkańcy Japonii czekajš na ochłodzenie, a ich sšsiedzi majš jednoczeœnie nadzieję, że nie nadejdzie ono w ogóle. Paradoks? Nie, ochłodzenie spodziewane jest po oœwiadczeniu premiera Shinzo Abe, które ma zostać wygłoszone w najbliższy pištek. 15 sierpnia to rocznica kapitulacji Japonii, w tym roku wyjštkowa bo 70.

Shinzo Abe zdšżył już wielokrotnie pokazać, że po częœci marzy o powrocie do pozycji mocarstwa. Analitycy oceniajš jego strategię zmian konstytucji jako pewnego rodzaju dwoistoœć poglšdów. Mówi się, że z jednej strony polityk chciałby widzieć swój kraj bezpiecznym i zdolnym do obrony w trudnych czasach terroryzmu i konfliktów terytorialnych z udziałem Chin. Z drugiej zaœ pozostaje bez wštpienia pod wpływem ideologii wyniesione z rodzinnego domu, w końcu dziadek premiera Nobusuke Kishi przez pewien czas po wojnie był zaliczany do tzw. zbrodniarzy wojennych klasy "A", którzy brali odpowiedzialnoœć za decyzje podejmowane podczas œwiatowego konfliktu.

Na oœwiadczenie, które Abe wygłosi w pištek, czeka cała Azja. Można w skrócie stwierdzić, że od poczštku roku, jednak za kilka dni minie już 70 lat od zakończenia wojny, a ani Chiny ani Korea zgodnie twierdzš, że nie doczekały się odpowiednich przeprosin ze strony japońskiej. Dobór słów, które Abe wypowie na oficjalnym forum, zostanie poddany analizie pod każdym możliwym względem. Ważne będzie to, co zostanie powiedziane, jak i to, co Japonia przemilczy. Od kilku dni trwa goršczkowe oczekiwanie na jakiekolwiek przecieki z gabinetu premiera, które pozwolš domyœleć się czegoœ więcej odnoœnie treœci wystšpienia.

Niektóre z japońskich dzienników twierdzš, że Abe powie oficjalnie "przepraszam" pod adresem poszkodowanych narodów. Uważa też tak państwowa telewizja NHK. Z kolei dziennik Sankei informuje, że premier odwoła się bardziej do kwestii wojennej "agresji", ale bez kontekstu japońskiego. Gazety Mainichi oraz Asahi twierdzš, że wstępna treœć oœwiadczenia nie zawiera odniesień do wyczekiwanych przeprosin. Powoduje to coraz większš niepewnoœć w Seulu i Pekinie.

Należy pamiętać, że słowa premiera Abe nie będš skierowane tylko i wyłšcznie wobec historii. Przeprosiny za wojenne zbrodnie oznaczałyby także zanegowanie czynów własnego dziadka. Tym samym premier okazałby pewnego rodzaju nielojalnoœć wobec własnej rodziny.

Ważne oœwiadczenie prawdopodobnie zostanie przyjęte przez parlament Japonii już w czwartek, następnie usłyszymy je dzień póŸniej. Warto je przeanalizować, ponieważ na jego podstawie z pewnoœciš dojdzie do wielu zmian w historii nowoczesnej Azji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL