Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Krezus po chińsku

Rafał Tomański
Fotorzepa
Na najnowszej liœcie Forbesa znajduje się ich rekordowa liczba 213. Rok wczeœniej miliarderów z kontynentalnych Chin było „zaledwie” 152. Więcej bogaczy można znaleŸć jedynie w Stanach Zjednoczonych.

Tempo bogacenia się Chińczyków z najwyższej klasy społecznej jest niewyobrażalne. Według raportu UBS i PricewaterhouseCoopers w pierwszym kwartale 2015 roku każdy tydzień przynosił nowš miliardowš fortunę. To bez wštpienia efekt ostatnich 15 lat transformacji gospodarczej, jednak jak pokazały chińskie giełdy, spadek może być równie szybki i gwałtowny co wzrost.

Najbogatsi Chińczycy ze starszego pokolenia chętnie angażujš się w filantropię, pomagajš w poprawie warunków edukacji i służby zdrowia. Młodsi z kolei zajmujš się częœciej problemami lokalnych społecznoœci i ochronš œrodowiska. Co czwarty miliarder z Państwa Œrodka doszedł do swojej fortuny samodzielnie. W Stanach Zjednoczonych notuje się jedynie 8 proc. takich przypadków. Chiny bez wštpienia stajš się w coraz szybszym tempie œwiatowym centrum największych bogactw finansowych.

Analitycy zakładajš, że w cišgu najbliższej dekady liczba chińskich miliarderów przekroczy poziom z USA. Z pewnoœciš utrzymany zostanie trend filantropijny, ponieważ już obecnie 2/3 bogaczy to osoby po 60. roku życia. Skuteczne przekazanie zgromadzonego bogactwa będzie kluczowe dla prowadzenia dalszych interesów.

Ubiegłoroczny raport Boston Consulting Group informował, że Chiny ustępowały jedynie Stanom Zjednoczonym pod względem majštków milionowych (2 mln 378 tys. wobec 7 mln 135 tys.). Ludzi z co najmniej siedmiocyfrowymi kwotami na kontach notowano mniej nawet w Japonii (1 mln 240 tys.). Dla Chińczyków był to wzrost aż 82 proc. wobec danych z 2013 roku, łšczna wartoœć fortun w 2014 urosła o blisko połowę (dokładnie 49 proc.) dodajšc swoim właœcicielom 22 nowe bln dolarów. Za tak szybki wzrost odpowiadał w dużej mierze sektor usług parabankowych, który po kilku miesišcach doprowadzał do historycznych bankructw chronione od dekad państwowe przedsiębiorstwa. Dla porównania œwiatowe bogactwo w 2014 roku wzrosło o 152 bln dolarów (15 proc. rdr), a kraje Azji i Pacyfiku odpowiadały za 37 bln. Łšcznie na ziemi naliczono 16,3 mln milionerów (o 19 proc. więcej niż w 2013 roku). Czyli œrednio co siódmy bogacz œwiata jest Chińczykiem.

Najbogatszych Chińczyków można spotkać w Pekinie, Szanghaju i Shenzhen. Według instytutu badawczego Hurun poza samš stolicš procentowo najwięcej ich wobec łšcznej liczby mieszkańców znajduje się także w Guangdongu (dawnym Kantonie), Zhejiangu i Jiangsu. Analitycy z organizacji badajšcej chińskich bogaczy z samego centrum finansów, czyli Szanghaju, szacujš, że 55 proc. milionerów to właœciele prywatnych firm, 10 proc. to giełdowi inwestorzy, 15 proc. posiadacze nieruchomoœci, a 20 proc. to najwyżej opłacani menadżerowie. Najbogatsi z nich dzielš się na trzy główne klasy: przedsiębiorców (80 proc.), posiadaczy nieruchomoœci (15 proc.) i profesjonalni inwestorzy (5 proc.).

Poza szacunkiem, jakim cieszš się w kraju, najbogatsi Chińczycy coraz częœciej nie chcš godzić się z trudami życia w pełnym biurokracji kraju. Problematyczna staje się także walka z korupcjš prowadzona na coraz szerszš skalę przez prezydenta Xi. Milionerzy biorš pod uwagę także inwestowanie za granicš, by ubiegać się o paszporty innych krajów. Wystarczy przykładowo 5 mln dolarów australijskich (3,7 mln amerykańskich) zainwestowane w Australii, by dostać prawo permanentnego pobytu. Milion funtów (1,55 mln dolarów) przekłada się na 5 lat pobytu w Wielkiej Brytanii, nieruchomoœci warte 500 tys. euro to prawo do przebywania w Hiszpanii dopóki nie zdecydujemy się ich sprzedać. Wreszcie za milion dolarów zainwestowany w USA w ramach tzw. programu publicznego rozwoju EB-5, który tworzy 10 nowych miejsc pracy na co najmniej 2 lata, milioner z zagranicy może uzyskać pobyt w kraju. W przypadku obszarów wiejskich lub cieszšcych się dużym powodzeniem na rynku pracy, wystarczy jedynie połowa kwoty inwestycji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL