Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Historyczna wietnamska wizyta w USA

AFP
Wietnam i Stany Zjednoczone rozpoczynajš nowy rozdział w historii wzajemnych stosunków.

Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wietnamu Nguye Phu Trong między 6 a 10 lipca odbył oficjalnš wizytę w USA. Jej punktem kulminacyjnym było spotkanie z prezydentem Obamš, do którego doszło 7 lipca.

Obaj politycy rozmawiali w serdecznej atmosferze w Białym Domu. Dziœ nie ma œladu po nieufnoœci i wrogoœci sprzed 40 laty, gdy państwa stawały po przeciwnej stronie frontu. Œwiat postępuje do przodu, a globalizacja oferuje nowe możliwoœci współpracy. Waszyngton i Hanoi chcš pracować dla osišgnięcia wspólnego dobra. Postępujšce partnerstwo jest także w stanie wzmocnić bezpieczeństwo regionu Azji i Pacyfiku.

Poprawie ma ulec każda dziedzina. Nowe umowy szykowane sš w handlu, nowych technologiach, edukacji, ochronie œrodowiska, służbie zdrowia a także bezpieczeństwu wewnętrznemu. Na spotkaniu ze strony amerykańskiej poza Barackiem Obamš obecny był także wiceprezydent Joe Biden, Susan Rice prezydencki doradca ds. krajowego bezpieczeństwa, Jack Lew sekretarz skarbu, Michael Froman przedstawiciel ds. handlu oraz ambasador USA w Wietnamie Ted Osius. Wietnamska delegacja składała się przedstawicieli kluczowych ministerstw oraz wysokich urzędników Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej. Prezydent Obama wielokrotnie podkreœlał wagę wizyty oraz wzmacniania wzajemnych relacji.

Podsumowywano 20 lat stosunków dyplomatycznych (11 lipca 2015 roku mija okršgła rocznica wznowienia relacji). Ostatnie 5 lat przyniosła szczególne nasilenie kontaktów. Hillary Clinton jako Sekretarz Sranu odwiedzała Wietnam trzykrotnie (lipiec, paŸdziernik 2010 oraz lipiec 2012), jej następca John Kerry przebywał z wizytš w Hanoi w grudniu 2013 roku. Sekretarze obrony Robert Gates i Leon Panetta także prowadzili rozmowy wyjazdowe z przedstawicielami Wietnamu, a premier Nguyen Tan Dung od siedmiu lat regularnie składa oficjalne odwiedziny w USA. Prezydent Bill Clinton odwiedzał Wietnam w 200o i 2006 roku. Ostatnie miesišce 2015 roku oznaczały dalsze zacieœnianie stosunków, w szczególnoœci w dziedzinie bezpieczeństwa. Wietnam chce korzystać z amerykańskiej pomocy oraz rozwišzań w dziedzinie ochrony granic oraz walki z przemytem ludzi oraz towarów.

Nguyen Phu Trong podkreœlał wagę strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, do ustanowienia jakiego dšży strefa ASEAN. Dzięki temu można by podnieœć wagę wielu wewnętrznych mechanizmów organizacji mogšcych ugruntować stabilnoœć politycznš oraz militarnš w regionie. Kwestia jest szczególnie ważna w sytuacji, gdy od kilkunastu miesięcy kraje Azji i Pacyfiku zmagajš się z bezpardonowymi roszczeniami terytorialnymi Chin. Bezpieczeństwo Morza Południowochińskiego, regionu o kluczowym znaczeniu dla œwiatowego transportu surowców energetycznych oraz towarów zależy w ogromnej mierze od zaangażowania USA. Jest to jedyne państwo na œwiecie, z którego siłš militarnš może liczyć się Pekin.

Zagraniczne media podkreœlały fakt zacieœniania wzajemnej współpracy gospodarczej między Wietnamem a USA. Historyczna wizyta następuje w czasie, gdy handel między państwami osišga poziom 35 mld dolarów (w 2014 roku). Przed 20 laty notowano wymianę ponad 70 razy mniejszš (zaledwie 451 mln dolarów w 1995 roku). Hanoi jest dla Waszyngtonu kluczowym partnerem w dbaniu o stabilnoœć Azji i Pacyfiku, staje się także wiodšcym krajem pod względem relacji ekonomicznych. W ostatnim czasie Wietnam osišgnšł duże postępy w ekonomii, ochronie praw człowieka i stosunkach dyplomatycznych. Jego rola w rozwišzywaniu problemów o znaczeniu międzynarodowym także roœnie. Amerykańska wizyta podkreœla, jak ważne dla Hanoi jest utrzymanie niezależnego kursu w polityce zagranicznej przy jednoczesnym zwiększaniu zaangażowania w regionie i na œwiecie.

Według oficjalnych komunikatów Barack Obama z radoœciš zaakceptował zaproszenie do Wietnamu otrzymane od Nguyena Phu Tronga. Wietnaskie miasto Da Nang w 2017 roku będzie także gospodarzem szczytu APEC (Wspólnoty Gopodarczej Azji i Pacyfiku). Amerykański goœć przypominał także, że pomysł o takim spotkaniu na szczycie między przedstawicielami Hanoi i Waszyngtonu przed 20 laty brzmiałby jak literacka fikcja. Dawni wrogowie dziœ stajš ramię w ramię w walce o œwiat lepszej jakoœci. Historii nie można już zmieniać, ale przyszłoœć jest jak najbardziej zależna od bieżšcych decyzji. Ważne, by podejmować je z rozwagš.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL