Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Czy Chińczyków można czymkolwiek zaskoczyć?

Rafał Tomański
Fotorzepa
Robert D. Kaplan był goœciem Dnia Azji i Pacyfiku, który odbył się 9 lipca w Sejmie RP.

Znany pisarz i politolog Robert D. Kaplan wielokrotnie opisywał sprawy zwišzane z wydarzeniami dziejšcymi się w Azji. Dziœ podczas Dnia Azji i Pacyfiku organizowanego w Sejmie RP wygłosił bardzo ciekawe przemówienie.

Globalizacja w XXI wieku

Zdaniem Kaplana wiek XXI będzie należał do tych państw, które zdołajš uzyskać przewagę na morzu. Technologia w obecnych czasach nie zmienia zasad geopolityki, ale czyni œwiat mniejszym i łatwiej dostępnym. Globalizacja w nowoczesnym wymiarze wišże się z zarzšdzaniem strumieniami tankowców i kontenerowców, które niestrudzenie przemieszczajš się pomiędzy kontynentami. Handel w obecnym wieku zależy w coraz mniejszym stopniu od transportu lotniczego. Skala przedsięwzięć podejmowanym przez nowoczesne globalne rzšdy polega na efektywnym zarzšdzaniu transportem morskim.

Jeżeli przewaga na morzu ma mieć znaczenie kluczowe, to bezpieczeństwo transportów szlakami handlowymi musi uzyskać priorytet. Dla œwiata najważniejszym terenem, przez który przepływa największy obecnie strumień towarów, jest bez wštpienia Morze Południowochińskie. Przemierza przez nie trzy razy więcej transportu ropy i surowców energetycznych niż przez Kanał Sueski oraz aż piętnaœcie razy więcej dóbr niż przez Kanał Panamski.

Oblegane handlowo morze stanowi niestety dla bezpieczeństwa regionu oraz œwiata obecnie arenę zmagań terytorialnych. Robert Kaplan wskazuje na fakt, iż dopiero od niedawna kraje Azji i Pacyfiku mogš cieszyć się autonomiš i to powoduje wzrost nowej fali ich nacjonalizmu. Japonia na powrót uczy się pojęcia własnego państwa, Filipiny cieszš się nowš stabilizacjš od wewnętrznych powstań, Wietnam nie jest już terenem działań wojennych, a Chiny od niecałych 35 lat patrzy nie tylko na sprawy krajowe, ale także na zagranicę.

Najazd w białych rękawiczkach

Wraz z reformami Deng Xiaopinga od 1979 roku Pekin kieruje się coraz mocniej własnymi potrzebami w międzynarodowych działaniach. Stosuje bardziej delikatne metody niż putinowska Rosja. Chiny, wg Kaplana, działajš w rękawiczkach. Zamiast zamaskowanych i uzbrojonych po zęby żołnierzy wysyłajš w pierwszej kolejnoœci na nie swój teren platformę wiertniczš. Nie towarzyszš jej okręty wojenne, ale trochę bardziej delikatna w odbiorze przez œwiatowe media straż przybrzeżna. Celem Chin nie jest pełna destabilizacja sytuacji, by pisały o tym gazety na pierwszych stronach swoich wydań. Pekin celuje bardziej w dalsze, mniej obfite informacje w dziale „zagranica". Wówczas nikt się nie oburza, media nie sš tak pamiętliwe, a i tak w ogólnym rozrachunku œwiat będzie zajmował się czymœ innym.

Dziœ dochodzi do kolosalnego krachu na chińskiej giełdzie. Straty kapitału osišgnięte w zaledwie trzy tygodnie stanowiš równowartoœć równš szeœciu PKB Polski. Œwiat jednak interesuje się Grecjš i jej przynależnoœciš do Europy i mechanizmu euro. Przez zaniedbania medialne Chiny po pewnym czasie mogš stać się motorem większego załamania nie tylko we własnym regionie, ale także fundatorem reakcji łańcuchowej, której konsekwencje zaskoczš wszystkich. Tych, którzy na co dzień będš zastanawiać się, co dalej z Grecjš.

Na problem globalizacji XXI wieku trzeba spojrzeć z szerszej perspektywy. Kaplan porównuje Morze Południowochińskie do Morza Karaibskiego, od którego rozpoczęła się amerykańska dominacja pod koniec XIX wieku. Œwiatowym mocarstwem nie można stać się z dnia na dzień. Taki proces nie dzieje się także w cišgu jednej czy dwóch kadencji. Potęgę trzeba budować, a najlepiej robić to skrycie i konsekwentnie. Właœnie taki proces podejmujš obecnie Chiny. Jeżeli nie wypracuje się wspólnego podejœcia do strategii Pekinu, wówczas nie wystarczy front paneuropejski ani stabilnoœć militarna oferowana przez USA w Azji i Pacyfiku.

Zaawansowana futurologia

Chińczycy wydajš się przygotowani na wszystko, jednak Robert Kaplan wskazuje, że można ich zaskoczyć. Nie tylko gospodarczo, jak właœnie robi to ich własny rynek, ale politycznie. Pekin nie spodziewa się najmniejszej reakcji militarnej ze strony państw regionu, które bezkarnie niepokoi budujšc sztuczne wyspy i naruszajšc terytorium. Jeżeli Wietnam czy Filipiny podjęłyby wyzwanie wojskowe, Pekin musiałby przyjšć innš taktykę. Problem jednak polega na tym, że rozpoczynajšc starcie militarne z Chinami, trzeba mieć plan na jego zakończenie. A to już zakrawa na zaawansowanš futurologię.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL