Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Sambor Dudziński – muzyczny innowator z wrocławskiego teatru

Aleksandra Galewska
archiwum prywatne
Czy łatwo w dzisiejszym œwiecie być multiinstrumetalistš? Czy w epoce wszechobecnej cyfryzacji i komputerowych brzmień wcišż opłaca się wiedzieć i potrafić więcej? Jest w Polsce ktoœ, kto zna odpowiedzi na te pytania.

Sambor Dudziński to wokalista, aktor, multiinstrumentalista. Słowo „multiinstrumentalista" brzmi w całej swej szerokoœci słowa i głębokoœci pojęcia doœć „technicznie". Spodziewamy się muzyka poruszajšcego palcami na gitarze z prędkoœciš Satrianiego (V=S.max), grajšcego na klawiszach akordami o gęstoœci większej niż gęstoœć gwiazdy neutronowej, a na perkusji tak szybko, że mamy wrażenie, że siedzi i nic nie robi.

Ale w tym przypadku nie mamy do czynienia z człowiekiem obsługujšcym instrumenty „na wyœcigi". W tym przypadku bardziej chodzi chyba o przekazanie słuchaczowi całej swojej ekspresji, możliwoœci i radoœci z tworzenia muzyki. Sš aktorzy œpiewajšcy. Można. Ale w wielu przypadkach pomyœlisz „po co". Sš wokaliœci, którzy lepiej, żeby aktorstwo zostawili innym. Sš instrumentaliœci, którzy œpiewać nie potrafiš, nie chcš i nie powinni, choć majš œwietny słuch i wykształcenie. Ale od czasu do czasu zdarza się przypadek, że jedna osoba ma to wszystko. I takim człowiekiem jest Sambor Dudziński.

Często w biznesie muzycznym można odnieœć wrażenie, że popyt tworzy podaż. Jest popyt na œliczne, chudziutkie, młode wokalistki – proszę bardzo. Potrzeba genialnego dziecka? Proszę. A może trzyletnia Japonka w różowych włosach, która będzie grała Mozarta? Już się robi! A tutaj podaż jest ogromna, samowystarczalna i niepotrzebujšca danych dotyczšcych zapotrzebowania rynku na marketingowców, dzięki czemu popyt samoistnie jest przycišgany przez wynikajšcš z wewnętrznej potrzeby energię. Oto Sambor Dudziński.

Aleksandra Galewska: Dziękuję, że zgodził się Pan na chwilę rozmowy, zwłaszcza, że pewnie musi Pan ćwiczyć godzinami na swoim rozbudowanym instrumentarium.

Sambor Dudziński: Często odpoczywam grajšc.

Czy jednoosobowa orkiestra jest wynikiem braku jobów, złymi doœwiadczeniami z muzykami, którzy nie potrafili zrealizować tego, co miał Pan na myœli tworzšc muzykę, nadmiernš ekspresję muzycznš, która nie pozwala Panu na tylko jedno narzędzie, czy może jeszcze coœ innego?

Jobów jest raczej urodzaj, ale tylko dlatego, że potrafię robić różne rzeczy. Gdybym robił tylko jednš z nich, miałbym biedę. Komponuję do teatru ok. dwa, trzy tytuły rocznie, gram od trzech do pięciu "DŸwiękowišzałek" rocznie, podobnie od trzech do pięciu, szeœciu "QuartetmaN", gram w dwóch teatrach: "Morrison-Œmiercisyn" w Opolu i "Król Dawid-live" we Wrocławiu, doraŸnie "Żywoty œw. Osiedlowych", gdzie gram na żywo muzykę w monodramie lalkowym mojej przyjaciółki, oraz doraŸnie biorę udział w koncertach na zamówienie. Teatr nauczył mnie samodzielnoœci muzycznej. Wykorzystuję to również na estradzie. Zamiast wynajmować muzyków, gram sam tak, jak czuję. Tak powstał jednoosobowy zespół. Ale granie w zespole wieloosobowym jest również piękne. Dopóki mogę, łšczę wszystko, co lubię.

Fryderyk Chopin rozpoczšł swojš przygodę z muzykš przez naukę gry na fortepianie i na tym się zatrzymał. A jak było w Pana przypadku? Co wpłynęło na taki stan rzeczy, że teraz nie możemy nazwać Pana po prostu pianistš?

Dziękuję, że porównuje mnie Pani do wirtuoza i muzycznego kaznodziei narodu. Ja wirtuozem nie jestem. Ale tym drugim jak najbardziej. Chciałbym być tak sprawnym pianistš jak Leszek czy Fryderyk, ale nie potrafię żyć bez saksofonu, perkusji, duduka, œpiewu. Poza tym nie samš muzykš człowiek żyje. Muzyka rozpędza ciało, ale rozpędza też duszę. Fascynuje mnie to drugie - rozbieg duszy - a do tego warto wyłšczyć kontrolę umysłu. Więc nie myœlę o wirtuozerii, ale jeœli się pojawi, to się niš zaopiekuję. Skšd u mnie te instrumenty? Staram się być sługš piosenki i sługš teatru - takie mam upodobanie. I piosenka i teatr potrzebujš instrumentarium.

Nie sšdzi Pan, że w tych czasach, kiedy ludzie majš już coraz mniej skupienia, czasu i chęci poznawania rzeczywistoœci dla samej radoœci poznawania, a bardziej dla kolejnego super zdjęcia smartfonem, łatwiej byłoby być po prostu wokalistš? Plakat, na plakacie wielka twarz i info: Wielki Wokalista. PrzychodŸ na koncert. Będziesz mógł popstrykać zdjęcia. Będzie łatwo i oczywiœcie jak? Oczywiœcie!

Właœnie dlatego jestem tak potrzebny dzisiaj w tych czasach. Zależy mi na człowieku, nie na brawach.

Ma Pan bardzo trudne zadanie jako jednoosobowy zespół. Trzeba pamiętać o formie, czasie zatrzymania loop'a (fragment muzyczny, który jest powtarzany w kółko, po uprzednim zagraniu go i nagraniu na urzšdzenie elektroniczne - przyp. red.), napięciach w utworze i wszystkich tych kwestiach technicznych... Kiedy Pan jeszcze przy okazji obserwuje publicznoœć – czy słuchacz jest w stanie docenić taki wysiłek i umiejętnoœci, czy bardziej ocenia efekt?

To, co jest trudne, przestaje być trudne w momencie, kiedy staje się łatwe. Wolę prowokować niż manipulować.

Jest Pan artystš jeszcze z pokolenia tych „tradycyjnych", czyli takich, od których oczekuje się wrażeń artystycznych. Jak odnajduje się Pan w czasach skrótowoœci, teledysków, lajków, oczekiwań i komentarzy, gdzie rola artysty zaczyna przypominać pracę kelnera?

Doskonale się w tym czuję. Kelner jest sługš i ja jestem sługš. Ludzie majš alergię na kłamstwo, potrzebujš prawdy, nawet jeœli mówiš, że jest inaczej. Wyczuwajš prawdę jak zwierzęta i to jest piękne. Ludzie też wstydzš się swojej prawdy, że nudna, a tymczasem prawda jest najpiękniejsza. Każdy może sobie na niš pozwolić.

Planuje Pan koncerty w najbliższym czasie?

Bieżšce informacje znajdziecie na moim fanpage'u na Facebooku.

ródło: W Sieci Opinii

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL