Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Kasiaści przyjaciele pasiastych przyjaciół

Anna Kozicka–Kołaczkowska
archiwum prywatne
Już po kilkunastu kilometrach jazdy na południe od Wrocławia zaczynajš się wielogarbne, rozłożyste pagóry i niskie łški na tle równie falujšcej, coraz głębszej perspektywy górskich szczytów.

To przedsionek Sudetów – krainy starych malarzy krajobrazu. Ostatnimi czasy dekoracyjnej skali podsudeckich okolic przybyło intensywnej, oœlepiajšcej żółcieni. Barwa ta kładzie się poœród zielonych, monochromatycznych pasiaków pól mocnym, pięknym kontrastem, a jednak widok ten budzi niepokój, a nawet grozę.

„Sennie chwiejš się łany rzepaku, umierajš co słabsi wœród ptaków" – właœnie tę frazę piosenki o przemijaniu przywodzi mi na myœl owo panoszenie się rzepakowej żółcieni. Słowa poetów lubiš wyrywać się z kontekstu na wolnoœć. Bywajš prorocze, wieszcze. Osiecka przedziwnš intuicjš połšczyła roœlinę z wyglšdu skromnš, w swej masie malowniczš i pożytecznš, z umieraniem, ze schyłkiem. Obecna ekspansja rzepaku, jakby zabawnie to nie zabrzmiało, wydaje się kolejnym aktem potwornienia œwiata. Przekraczaniem tabu, za którym musi nastšpić kara. Znakiem tego rozkładu jest duszny odór wiejšcy z rzepakowych pól, który zagłusza szlachetny zapach goršcego, dojrzałego zboża.

Niestety, szalona ludzkoœć nie sieje już rzepaku tylko dla spożywania oleju, lecz po to, by go palić i przewrotnie nazywa to ekologiš. Z nieczystych przyczyn œwiatu zależy, żeby palić akurat olejem rzepakowym. Z natury pali się on ponoć opornie, ale nie takich zadań podejmuje się chemia – uczennica czarnoksiężnika. Rolnik, któremu dana jest misja karmienia ludzi stał się wspólnikiem uczniów czarnoksiężnika, a ziemię, która powinna rodzić œwięte pożywienie oddał w pacht diabłu mamony. Niepomny, że to grzech i, że ziemia długo tego nie wytrzyma.

Uprawa rzepaku na masowš skalę oznacza dziœ, że nikt nie ma pojęcia, czy polskie pola obsiewa się ziarnem genetycznie modyfikowanym. Nikt nad tym nie panuje. Nienaturalnie wywindowana opłacalnoœć uprawy roœliny, z której można produkować „biopaliwa", budzi nienasycenie. Grunty obsiewa się zgubnym GMO często już rokrocznie, co je degraduje. Roœliny uprawiane na takiej ziemi wymagajš coraz drastyczniejszych œrodków ochrony chemicznej. Często sięga się po œrodki podłe, tanie, bo po nas, choćby potop. Ta pogarda dla ziemi skutkuje nie tylko jej rychłš degradacjš. Już teraz znikajš owady i ptaki. Ulegajš zagładzie pszczoły, bez których, niemal tak, jak z braku ziemi, wody i czystego powietrza nie ma dla nas życia. Grzech jest zawsze kostkš domina. W USA gangi złodziei pszczół, całych pasiek grasujš już na dobre.

Niestety, o te sprawy nie bolš głowy licznych, chłopskich synów, którzy dzierżš ster władzy w Polsce, choć zwłaszcza oni winni o nie walczyć i bić na alarm. Nie słychać, by któryœ z nich, polityków obligowanych do troski o los ziemi z urodzenia i urzędu, mówił o etosie rolnictwa, jego godnoœci i wadze, szacunku dla własnej ziemi, bez której zawsze biada całemu narodowi. Chłop polski pod wodzš karierowiczów zatroskanych raczej o stan własnych kolekcji złotych sztabek jest deprawowany. Nikt nie troszczy się o stan jego œwiadomoœci, nie pilnuje ogólnego dobrostanu polskiej ziemi, nie dba o konsekwencje tragicznej kultury agrarnej, o właœciwe prawo i odpowiednie restrykcje.

Ten brak powagi daje pole do popisu cwanym trefnisiom. W warszawskiej dzielnicy Włochy, w uroczym parku sšsiadujšcym ze Stawem Koziorożca, zoczyłam właœnie na drzewie, na wysokoœci wzroku, cienki, niedługi pieniek z kilkunastoma wywierconymi w nim dziurkami, któremu dwie deseczki złożone na szczycie dajš pozór budki. Obok przyklejono informację o, typowym dla takich akcji, formacie o wiele większym od samej budki. Treœci następujšcej:

„Domek dla owadów. Zrealizowano w ramach projektu „Domki dla skrzydlatych, pasiastych przyjaciół"

Jest to miejsce życia wielu pożytecznych owadów, samotnych pszczół, pięknych motyli i chrzšszczy. W domkach owady mogš się czasowo zatrzymać podczas poszukiwania pokarmu. Zbierajšc pyłek i nektar umożliwiajš one zapylanie i produkcję nasion. Dodatkowo domki oferujš owadom miejsce do rozmnażania i przetrwania zimy. Dzięki temu liczba tych niezmiernie pożytecznych, skrzydlatych, często pasiastych przyjaciół może rosnšć i nie zniknš one z krajobrazu miasta."

Niezbicie, jedynie typ cyniczny nie łyknie takiej reklamy dzieła przyjaciół skrzydlatych przyjaciół. Kasę na projekt domków wyczarowano z miejskiego budżetu partycypacyjnego. Na pierwszy rzut oka wprawdzie pomyœlałam, że „hotel" pojawił się we włochowskim parku jako efekt terapii zajęciowej pobliskiego przedszkola, ale tak czy inaczej jest pewne, że stanowi on pokłosie modnej propagandy trefnisiów z Greenpeace. Prawem mšdroœci etapu, reklamowanie hoteli dla skrzydlatych przyjaciół jest dziœ osš - sorry - osiš, tak do niedawna bezkompromisowej i bojowej ekocharyzmy. I nie dziw, bo nawet idiota widzi, jak mało noœne, niemedialne byłyby aktualnie, przypuœćmy, protesty wobec nieróbstwa kolekcjonerów złotych sztabek i wykurzanie ich z nor po nazwisku, cišganie jakiegoœ Niesiołowskiego po bezbrzeżnych polach zmutowanego rzepaku zlanego œmiercionoœnymi truciznami, wiszenie na kominach handlarzy zabójczych chemikaliów, wskazywanie i zaskarżanie do sšdu konkretnych sprawców eksterminacji owadów na miejscu, w terenie. Dziœ ekocharyzma wsławiona w Dolinie Rospudy poszła się paœć i nikt już nie robi rabanu nawet o grożšce całej polskiej populacji ludzi i zwierzšt dwie i trzeciš w budowie nitki Nord Stream, które, to nie żart, TVP też nie tylko nie denerwujš, ale wyraŸnie nie interesujš.

Idš za to ławš hojne „projekty" domków i hoteli dla miejskich, skrzydlatych przyjaciół. Pomnę, TVP – owskie zachwyty nad pierwszym, który stanšł na Polu Mokotowskim. I naród dygotał z satysfakcji, albowiem trend ten jest œwiatowy. A skoro prosta wersja „hotelu dla pszczół" w internecie kosztuje ponad trzy dychy, to i projekty miejskie i wzruszajšca akcja przyjaciół pasiastych przyjaciół pod nazwš „Adoptuj pszczołę" sš naturalnš konsekwencjš tego faktu. Cenę przyjęcia na łono człowieczej rodziny jednej, hipotetycznej pszczoły Greenpeace ustalił na dwa złote. Kręci się w oku łezka rozczulenia, bo to coœ jakby wykupywanie z niewoli Murzyništek przez dzieci II RP – naszych dziadków - za złotko z czekolady. Na stronie Greenpeace Polska przekonujemy się, że niejedna œwinka fana filmowej Mai już pękła na cel pszczelego kwaterunku. Sponsorujšc Greenpeace wyrywasz Osobopszczołę ze szponów bezdomnoœci!

Z uwagš spenetrowałam, wzrokowo rzecz jasna, dziurki włochowskiego domku dla skrzydlatych, najchętniej pasiastych, przyjaciół i wydaje mi się, że jak na razie, skrzydlaci, warszawscy przyjaciele swoich kasiastych przyjaciół z urzędu dzielnicowego zlekceważyli okazję wypasionego kwaterunku. Czy to możliwe, że nieœwiadomi, co jest trendy na œwiecie, wolš oni kryć się w pobliskich szuwarach Stawu Koziorożca lub składać jaja w drewnianych zakamarkach mostku? Pisowcy, czy co? I kto za nimi się ukrywa?

ródło: W Sieci Opinii

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL