W sądzie i urzędzie

Nowe podstawy prawne dla rodzinnych wywiadów środowiskowych

123RF
Na polecenie sądu kuratorzy przeprowadzą wywiady środowiskowe na potrzeby obowiązkowego leczenia odwykowego, umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym lub przyjęcia do domu pomocy społecznej.

To główne zmiany, jakie przewiduje nowela kodeksu postępowania cywilnego i ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ochronie zdrowia psychicznego. W środę odbyło się jej pierwsze czytanie.

Nowela ma usunąć wątpliwości, czy sądy opiekuńcze mogą zlecać kuratorom wywiady środowiskowe w sprawach (opiekuńczych) dotyczących osób małoletnich i dorosłych objętych opieką lub kuratelą. Sądy będą mogły to czynić już po powzięciu wiadomości o zdarzeniu, które może być podstawą wszczęcia postępowania z urzędu, a jeszcze przed jego formalnym rozpoczęciem.

Do połowy 2015 r. kwestie przeprowadzania takich wywiadów, już po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie rodzinnej, były zawarte w regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Usunięto je, uzasadniając, że mogą ingerować w prawo do poszanowania życia prywatnego. Dlatego będą uregulowane w ustawie. Nowela ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia. ©?

Etap legislacyjny: przed drugim czytaniem

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL