SN: bez nazwiska wierzyciela nie ma tytułu egzekucyjnego

aktualizacja: 17.07.2017, 09:21
Foto: Fotolia.com

Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji musi zawierać imię i nazwisko wierzyciela oraz jego siedzibę - uznał Sąd Najwyższy.

REDAKCJA POLECA

Zagadnienie prawne przedstawił Sądowi Najwyższemu Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce: czy stanowiący tytuł egzekucyjny akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji na podstawie aktu notarialnego, może nie zawierać imiennego oznaczenia wierzyciela?

Sprawa dotyczyła tytułu egzekucyjnego w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji. Tytuł obejmował obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej.

Akt musi określać okoliczności, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Obligatoryjnym elementem każdego tytułu egzekucyjnego jest dokładne oznaczenie wierzyciela i dłużnika.

Istnieją stosunki prawne, w których wierzyciel nie jest określony co do tożsamości, a przypisanie i weryfikacja jego praw następuje w inny sposób.

Tego typu stosunki właśnie rozpoznawał sąd pytający i dotyczyło to emisji obligacji na okaziciela.

Art.777 ust. 1 pkt. 5 kpc nie precyzuje, że akt notarialny , w którym dłużnik poddał się egzekucji powinien zawierać określenie wierzyciela bez oznaczenia.

Sąd zauważył także, że nie ma możliwości wydania tytułu egzekucyjnego na okaziciela, ze względu na bezpieczeństwo obrotu.

Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji musi zawierać oznaczenie wierzyciela w sposób określony w art. 92 § 1 pkt 4 ustawy - Prawo o notariacie.

Według powołanego przepisu akt notarialny powinien zawierać imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 r., sygnatura akt: III CZP 10/17

POLECAMY

KOMENTARZE